Početna > Zeleni grad
Zeleni grad

Drvored koprivića u Radničkoj ulici uskoro pod zaštitom

Imajući u vidu proces urbanizacije Srpske Atine, danas postoji posebno naglašena potreba za zaštitom i očuvanjem vrednih zelenih površina gradske celine, a pored gradskih parkova posebnu vrednost imaju stari drvoredi koji su sačuvani u gradskom jezgru.
drvored
Foto: PrtSc/Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

Pored najpoznatijeg pojedinačnog stabla koprivića koji se nalazi u centru grada, jedan od najvrednijih drvoreda koprivića se nalazi u Radničkoj ulici, za kojeg je razmatrano i učešće u formiranju mreže zelenih površina i značajnog ekološkog koridora u kulturno-istorijskom jezgru grada. Drvored datira iz prve polovine XX veka, a njegova specifična prostorna celina u sistemu zelenila grada čini sponu između zelenila Dunavskog keja i reke Dunav sa ostalim zelenim prostorima grada.

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je na osnovu valorizacije drvoreda i zakonskih ovlašćenja prirpremio studiju kao stručno-dokumentacionu osnovu za uspostavljanje zaštite Spomenika prirode ,,Drvored koprivića u Radničkoj ulici u Novom Sadu“. U drvoredu se nalazi 203 stabla, od kojih stabla koprivića (Celtis australis L.) predstavljaju dominantnu vrstu, zatim stabla zapadnog koprivića (C. accidentalis L.) i sofore (Sophora japonica L).

drvored
Foto: Pexels/Picography

Zbog svoje autohtonosti i autentičnosti, reprezentativnosti, kao i zbog svoje naučno-istraživačke, obrazovno-vaspitne, kulturno-istorijske, ekološke i estetske funkcije drvored koprivića se predlaže za stavljanje pod zaštitu.

Dud na Čenejskom salašu jedan je od najstarijih živih predstavnika svoje vrste (Morus alba L.) i najstarije stablo duda na teritoriji grada Novog Sada.

Redukcija aerozagađenja, buke, smanjenje radiacione temperature naselja i povećanje vlažnosti vazduha samo su neke od značajnih funkcija ovog drvoreda, koji zbog svojih jestivih plodova ima značajnu ulogu i u ishrani ptica.

koprivić
Foto: PrtSc/Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

Nakon izrade Predloga odluke o stavljanju pod zaštitu, ista će biti upućena Skupštini grada Novog Sada na razmatranje, čime će ovaj Spomenik prirode biti proglašen zaštićenim područjem. Cilj zaštite se ogleda prvenstveno u očuvanju i unapređenju stvorenih i prirodnih vrednosti drvoreda, sa propisivanjem i sprovođenjem uslova i mera zaštite, kao i smernica za dalji razvoj i obnovu.

Koprivić u centru – da može da govori šta bi sve rekao

 

Preuzmite android aplikaciju.