Почетна > Зелени град
Зелени град

Дрворед копривића у Радничкој улици ускоро под заштитом

Имајући у виду процес урбанизације Српске Атине, данас постоји посебно наглашена потреба за заштитом и очувањем вредних зелених површина градске целине, а поред градских паркова посебну вредност имају стари дрвореди који су сачувани у градском језгру.
дрворед
Фото: PrtSc/Покрајински завод за заштиту природе

Поред најпознатијег појединачног стабла копривића који се налази у центру града, један од највреднијих дрвореда копривића се налази у Радничкој улици, за којег је разматрано и учешће у формирању мреже зелених површина и значајног еколошког коридора у културно-историјском језгру града. Дрворед датира из прве половине XX века, а његова специфична просторна целина у систему зеленила града чини спону између зеленила Дунавског кеја и реке Дунав са осталим зеленим просторима града.

Покрајински завод за заштиту природе је на основу валоризације дрвореда и законских овлашћења прирпремио студију као стручно-документациону основу за успостављање заштите Споменика природе ,,Дрворед копривића у Радничкој улици у Новом Саду“. У дрвореду се налази 203 стабла, од којих стабла копривића (Celtis australis L.) представљају доминантну врсту, затим стабла западног копривића (C. accidentalis L.) и софоре (Sophora japonica L).

дрворед
Фото: Pexels/Picography

Због своје аутохтоности и аутентичности, репрезентативности, као и због своје научно-истраживачке, образовно-васпитне, културно-историјске, еколошке и естетске функције дрворед копривића се предлаже за стављање под заштиту.

Дуд на Ченејском салашу један је од најстаријих живих представника своје врсте (Мorus alba L.) и најстарије стабло дуда на територији града Новог Сада.

Редукција аерозагађења, буке, смањење радиационе температуре насеља и повећање влажности ваздуха само су неке од значајних функција овог дрвореда, који због својих јестивих плодова има значајну улогу и у исхрани птица.

копривић
Фото: PrtSc/Покрајински завод за заштиту природе

Након израде Предлога одлуке о стављању под заштиту, иста ће бити упућена Скупштини града Новог Сада на разматрање, чиме ће овај Споменик природе бити проглашен заштићеним подручјем. Циљ заштите се огледа првенствено у очувању и унапређењу створених и природних вредности дрвореда, са прописивањем и спровођењем услова и мера заштите, као и смерница за даљи развој и обнову.

Koprivić u centru – da može da govori šta bi sve rekao

 

Преузмите андроид апликацију.