Почетна

Политика приватности

Градске инфо доо (у даљем тексту Градске инфо), чији веб сајт или апликацију користите, поштује право на приватност корисника наших услуга и гарантује им право да одаберу да деле податке који се на њих односе.

Обезбедићемо да се лични подаци наших корисника обрађују у складу са важећим одредбама законских прописа Републике Србије, као и у складу са важећим одредбама Европске уније. Ова Политика приватности омогућава Вам да сазнате шта је податак о личности, како обрађујемо личне податке корисника наших услуга, у својству корисника сајта и апликације.

 

Податак о личности

Податак о личности је сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно, посебно на основу ознаке идентитета, као што је име и идентификациони број, података о локацији, идентификатора у електронским комуникационим мрежама или једног, односно више обележја његовог физичког, физиолошког, генетског, менталног, економског, културног и друштвеног идентитета.

 

Руковалац подацима о личности

Руковалац подацима о личности је физичко или правно лице, односно орган власти који самостално или заједно са другима одређује сврху и начин обраде.

У овом случају руковалац подацима о личности је Градске инфо.

За обраду ваших личних података и спровођење ваших права везаних за обраду, можете се обратити на следећу е-маил адресу: redakcija@gradskeinfo.rs

 

Повреда података о личности

Повреда података о личности је повреда безбедности података о личности која доводи до случајног или незаконитог уништења, губитка, измене, неовлашћеног откривања или приступа подацима о личности који су пренесени, похрањени или на други начин обрађивани.

 

Чување и рокови чувања података о личности

Податке о личности похрањујемо и чувамо у својим интерним евиденцијама, у папирном или електронском облику, у односу на које примењујемо све неопходне организационе, техничке и кадровске мере заштите у складу са захтевима важећег Закона о заштити података о личности.

Подаци који се прикупљају ради извршења закљученог Уговора, чувају се у периоду од 10 година или у другом року, уколико је другачији рок прописан другим законом који обавезује руковаоца да прикупља и обрађује податке о личности.

Подаци који се чувају на основу информисаног пристанка чувају се до исцрпљења конкретне сврхе, или до опозива пристанка у смислу члана 15. став 3. Закона о заштити података о личности, који означава и аутоматски престанак даље обраде података о личности, у року од 5 дана од дана упућивања тог опозива, а сами подаци се бришу или анонимизују.

Информисани пристанак значи да смо Вас претходно обавестили детаљно о свим битним аспектима обраде Ваших података, између осталог и путем овог Обавештења, и да сте након тога прихватили обраду на описани начин. У случају обраде на основу информисаног пристанка, овлашћени сте да тај пристанак у сваком тренутку опозовете, опозив повлачи за собом престанак сваке даље обраде, с тим да не утиче на обраду која је до тада вршена. Опозив се врши на различите начине у зависности од сврхе за коју су конкретни подаци прикупљени, на пример слањем е-маил-а да не желите више да будете на нашој мејлинг листи, итд.

 

ПРАВА КОРИСНИКА

Корисник има:

– право приступа својим подацима, укључујући и добијање копије података,

– право на захтевање исправке података,

– право на брисање података,

– право на пренос података,

– право на приговор на обраду података о личности,

– право на подношење притужбе надзорном органу за заштиту личних података,

– право ограничавања обраде података,

– право на судску заштиту, као и право на накнаду штете у случају незаконите

обраде.

У циљу остваривања Ваших горе наведених права, можете нам се са образложеним захтевом обратити на е-маил: redakcija@gradskeinfo.rs

 

ДЕЉЕЊЕ ПОДАТАКА

Ваши подаци могу бити пренети трећим лицима, као што су ИТ компаније које одржавају наше информационе системе или развијају нашу интернет страницу, лицима која у наше име и за наш рачун врше одређене радње обраде, маркетиншким агенцијама, као и другим нашим партнерима.

У случају преноса података, ми ћемо захтевати да наши партнери чувају тајност и безбедност Ваших података, као и да спроведу одговарајуће мере како би се обезбедила заштита података о личности, те да приступају подацима и обрађују их на начин да поштују обавезе прописане Законом о заштити података о личности и другим прописима.

Ваши подаци могу бити прослеђени државним органима и другим привредним субјектима који су овлашћени за обраду података на основу важећих закона Републике Србије.

На основу Вашег добровољног пристанка за обраду података од стране Градске инфо, Ваше личне податке нам такође уступате: за бележење историје прегледања наших веб сајтова и апликација, у маркетиншке сврхе (укључујући аутоматизовану анализу ваших интересовања, и то искључиво у циљу пласирања Вама одговарајућих рекламних порука), све укључујући и постављање колачића на Вашем уређају.

Дата сагласност се односи и на обраду Ваших личних података у маркетиншке сврхе од стране наших партнера.

 

КОЛАЧИЋИ ЗА ИНТЕРНЕТ САЈТОВЕ И АПЛИКАЦИЈЕ

На нашем сајту и апликацији користимо колачиће.

Коришћењем овог сајта или апликације, сагласни сте да користите колачиће и друге сличне технологије.

Колачић је једноставна текстуална датотека која се чува у веб претраживачу док корисник прегледа неки веб сајт.

Колачићи обично садрже назив сајта са којег корисник посећује сајт, и постојање колачића генерише јединствени број који се користи за идентификацију претраживача за које је потребна веза са сајтом.

Колачиће или друге сличне технологије користимо да наша веб страницa и апликација функционишу брже и да се лакше користе, у циљу оптимизације садржаја, као и за одговарајуће пласирање рекламних порука, у складу са очекивањима и интересовањима Корисника, у циљу прикупљања статистика које нам омогућавају да разумемо како се користе веб локације (укључујући услуге наше апликације) и у циљу унапређења функционалности и садржаја.

Колачићи се користе у циљу идентификације пријављеног корисника, а у сврху приказивања релевантних информација које одговарају интересовањима корисника.

Уклањање Колачића је могуће путем промене подешавања у вашем интернет прегледачу – интернет browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera итд.). Ускладиштене Колачиће можете обрисати из вашег интернет прегледача, с тим да уклањање појединог Колачића може довести до умањења функционалности Интернет сајта.

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПИТАЊА

Сва додатна питања у вези са обрадом података о личности, укључујући ту и начин остваривања права лица чији се подаци обрађују, могу се упутити на е-маил: redakcija@gradskeinfo.rs

На сва питања одговорићемо најкасније у року од 5 радних дана.

 

ПРИХВАТАЊЕ И ПОЧЕТАК ВАЖЕЊА ПОЛИТИКЕ ПРИВАТНОСТИ

Овим путем лица чији се подаци обрађују потврђују да су прочитала, разумела и прихватила горе описану обраду података о личности.

Ова Политика приватности се примењује од  2021. године.

Ова Политика приватности се може периодично ажурирати, али тако да се достигнути ниво заштите приватности неће умањивати.

 

Преузмите андроид или IOS апликацију.