Почетна > Конкуриши и ти > Конкурси
Конкурси

Додела средстава за посебне спортске програме

Градска управа за спорт и омладину Града Новог Сада расписала је јавни позив за доделу средстава за реализацију посебних програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Града Новог Сада у 2021. години.
Фото: Pexels/Pixabay

Средства се издвајају за:

– обезбеђивање услова и организацију спортских кампова за развој спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њим;
– унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
– спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.);
– рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник Град и спортских објеката у својини Града кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта.

Пријаве за конкурс могу се извршити до 07. јула, а да учествују могу све спортске организације које имају седиште у Новом Саду.

За информисање и скидање комплетне документације приступите следећем САЈТУ.