Почетна > Нови Сад

Актуелно Конкурси Нови Сад

Како до нове столарије?

Период пред којим се налази читав свет, па тако и Република Србија, изискује да предузмемо озбиљне мере штедње. Тим поводом, Градска управа за заштиту животне средине расписала је 31. августа, конкурс за добијање субвенција за замену столарије и грејних тела.
Фото: Градске инфо

Овај врхунски конкурс, како је на већини старих новосадских зграда столарија већ дотрајала, моћи ће да искористе сви заинтересовани грађани.

Висина појединачних субвенција износи 120.000 динара.

Уколико спадате у групу заинтересованих, потребно је да имате пребивалиште и адресу у Новом Саду.

Помоћ од Града можете добити у случајевима да желите да:

 • Замените спољне прозоре, врата са новим који имају одговарајућа термичка својства. Ова мера не односи се само на прозоре и врата, већ позорске даске, ролетне, као и сву пратећу опрему и грађевинке радове који иду уз њу.
 • Набавите и инсталирате котлове на природном гасу и грејаче простора или их замените за ефикасније.
 • Нававите и инсталирате котлове и грејаче простора који се загревају на биомаси (двни пелет, брикет, сечка)
 • Замените постојеће или уградите нове радијаторе и цевне мреже.
 • Набавите и уградите топлотне пумпе и пратеће инсталације грејног система.
 • Набавите и уградите соларне колекторе у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.
Документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Градске управе за заштиту животне средине, а садржи:
 1. Комплетан текст Јавног позива,
 2. Прилог 1 – Пријавни образац;
 3. Прилог 2  – Изјава о члановима домаћинства,
 4. Прилог 3 – Сагласност о обради података о личности;
 5. Прилог 4 – Листа привредних субјеката/извођача радова са које грађани бирају једног извођача и од којег морају да прибаве предрачун са ценом за опрему и уградњу;
 6. Прилог 5 –  Потписана изјава о сагласности;
 7. Прилог 6 –  Критеријуми за избор пројеката.

Рок за подношење пријаве је 30.09.2022.

Попуњен, потписан и одштампан пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији Града Новог Сада за 2022. годину – НЕ ОТВАРАТИ”

Пријаву можете предати на два начина, путем поште, препоручено на адресу:

Градска управа за заштиту животне средине

Руменачка 110а,

21113 Нови Сад

Или лично на писарници Градске управе за опште послове Града Новог Сада, на адреси: Трг Слободе 1

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 021/421-109 или путем e-mail-a:zivotnasredina@uprava.novisad.rs

Више детаљних информација можете пронаћи на следећем линку: https://environovisad.rs/

Prodaje se građevinsko zemljište u Novom Sadu

 

Преузмите андроид апликацију.