Početna > Novi Sad

Aktuelno Novi Sad

Uređen mikroambijent u MZ „Bukovac“

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije uspešno je realizovala radove na opremanju površine javne namene – Novo mesto, na teritoriji MZ „Bukovac“, u okviru projekta „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“.
Foto: UGZINS

Radovi, vredni 20,4 miliona dinara, obuhvatili su izgradnju savremenog višefunkcionalnog javnog prostora – platoa, na prostoru oko 700m2, duž Ulice kralja Petra I.

Sem popločanja platoa, uređenje je podrazumevalo postavljanje urbanog mobilijara u vidu podužnih klupa, korpi za otpatke, držača za bicikle i rekvizita za igru dece.
Foto: UGZINS

Mobilijar u formi linearnih klupa, visine od 80 centimetara, sa dva nivoa za sedenje, predstavlja najdominantniji element na ovom prostoru, a estetskom utisku doprinela je ambijentalna rasveta.

Dva kandelabra visine 4 metara i dopunska linijska podna rasveta, raspoređena u zonama sedenja, omogućuju korišćenje prostora i u večernjim satima.

Foto: UGZINS

Zelena nota dobijena je formiranjem travnatih površina, kao i sadnjom 30 komada ukrasnog šiblja i 12 komada visokog rastinja koje će štititi korisnike od sunčeve svetlosti i uticati na prijatnu atmosferu važnu za boravak na otvorenom.

Na severnoj granici parcele, prema Domu zdravlja, postavljena je ograda visine 2m, u funkciji zaštitne i vizuelne barijere.
Foto: UGZINS

Idejnim projektom nastojano je da ova javna površina ima druželjubivi karakter, pa su preuzeti radovi imali za cilj praktičniji i prijatniji boravak svih generacija na ovom prostoru, kao i  pogodan ambijent za odvijanje javnih događaja na lokalnom nivou.


Novosadska golubica “raširila krila” ispred Železničke stanice

Preuzmite android aplikaciju.