Početna > Srbija
Srbija

Nera: Svetlost i plavi Dunav (VIDEO)

Međunarodni dan reka obeležava se 14. marta u gotovo 60 zemalja sveta.
Foto: Vojvodina uživo

Reke su jedan od najosetljivih i najugroženijih ekosistema u Evropi i zato se na ovaj dan poziva na odgovornost prema njima, kao i na pravo svih nas na čiste vodotokove.

Blago Srbije su njene reke, njih 155, plus veliki broj malih, mini rečica kojima se ne zna tačan broj. Da li znate gde je reka Nera?

Naša ekipa portala Vojvodina uživo vam predstavlja jedno od nestvarnih mesta, ušće Nere u Dunav:

Reke Srbije su veliko prirodno bogatstvo. Bogata rečna mreža Srbije predstavlja turistički i ekološki potencijal. Ukupna dužina reka u Srbiji iznosi 65.980 km. Više od 90% teritorije Srbije sačinjavaju reke koje se ulivaju u Dunav. Različiti tokovi, brzina i boja reka su atrakcija, ne samo za turiste, već i za naše državljane.

Rečnu mrežu u Srbiji čini preko 200 reka. Svaka od njih pruža svom posetiocu nezaboravne uspomene i jedinstvene, svemoćne pejzaže.

Ovo su samo neke od njih:

Dunav

Dužina Dunava je 2857 km ( 21. mesto u svetu, 2. u Evropi), a površina sliva 817.000 km2 (25. mesto u svetu). Kao plovni put, Dunav se koristi u dužini od 2588 km, od Suline (ušće u Crno more) do Ulma (zapadna Nemačka). Korito Dunava proteže se kroz teritorije 9 zemalja (Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Bugarska, Rumunija, Ukrajina). Deonica kroz Srbiju iznosi 588 km, a na dužini od 230 km teče državnom granicom. Na Dunavu se razlikuju tri karakteristična sektora: Gornji Dunav, od izvora do zapadnih Karpata kod Devinjskih vrata; Srednji Dunav, od Devinjskih vrata do južnih Karpata kod Oršave; i Donji Dunav, od Oršave do ušća u Crno more. Na potezu od državne granice do ušća Nere, Dunav ima sve osobine ravničarske reke.

Korišćenje potencijala Dunava se nalazi u razvojnim planovima svih zemalja kroz koje prolazi. Resursi Dunava se koriste za snabdevanje vodom stanovništva, industrije, poljoprivrede, hidroenergetike, za plovidbu, ribarstvo, turizam, rekreaciju i drugo.

Foto: Gradske info
Tisa

Najveća je pritoka Dunava i međunarodna reka, koja protiče kroz četiri države (Ukrajina, Rumunija, Mađarska, Srbija), dok se slivna površina prostire i na područje Slovačke. Ukupne je dužine 966 km i tipična je ravničarska reka. Izvire u Karpatima i jedna je od najstarijih reka na svetu. Tok Tise deli se na tri dela: gornji tok od izvora, gde nastaje spajanjem Bele i Crne Tise, do ušća Samoša; srednji tok, od ušća Samoša do ušća Moriša; i donji tok, od ušća Moriša do ušća u Dunav kod Slankamena.

Kroz Srbiju Tisa protiče u dužini od 160 km. Uslovi za plovidbu nisu najpovoljniji i ona je uglavnom plovna od ušća do Solnoka (Szolnok).

Sava

Izvorište Save je na ograncima Julijskih Alpa i Karavanki. Od spoja Save Dolinjske i Save Bohinjske do ušća u Dunav, Sava teče u dužini od 810 km. Vojvođanski deo Save spada u njen donji tok i počinje od ušća Bosne nizvodno. Glavne pritoke ima na desnoj strani, a nizvodno od Bosne u Savu utiču Drina i Kolubara sa desne i Bosut sa leve strane. Sava je plovna od Beograda do Siska u dužini od 586 km. Ona je skoro dvostruko bogatija vodom od Tise, iako po površini sliva manja, i vodom je najbogatija pritoka Dunava.

Nera

Reka Nera je leva pritoka Dunava sa ušćem kod Banatske Palanke na krajnjem jugoistočnom delu Banata. Dužina joj je 137 km, od kojih donjih 22,7 km čine srpsko-rumunsku granicu, a preostalih 115 km uzvodno u celosti pripadaju Rumuniji. Ima razvijenu mrežu malih pritoka, a u našu zemlju ulazi kod sela Kusić u blizini Bele Crkve. Korito reke Nere ima mnogo meandara, neuređeno je i izaziva intenzivno taloženje šljunka i peska, kao i podizanje dna reke.

Sajmište – gradska četvrt koja ima sve (VIDEO)

Preuzmite android aplikaciju.