Početna > Srbija
Srbija

Najbolje očuvano srednjovekovno utvrđenje – Bačka tvrđava (VIDEO)

Najbolje očuvano srednjevekovno utvrđenje u Vojvodini nalazi se upravo na teritoriji opštine Bač.
Foto: daibau Magazin

Tvrđava podignuta u 14. veku značajan je spomenik širenja granica kraljevstva Roberta Anžujskog, a danas predstavlja jedinstven lokalitet koji svedoči o kontinuitetu života i urbanog razvoja Podunavlja.

Trapezoidno utvrđenje sazidano od opeke, obuhvatalo je više objekata karakterističnih za arhitekturu evropskih srednjevekovnih fortifikacija.

Donžon kula kvadratne osnove sa gotičkom kapelom ističe se po orijentaciji dijagonala prema stranama sveta, dok je kružna kula sa balkonima i spiralnim stepeništem jedinstven primer ovakvog stila fortifikacione arhitekture u Srbiji.

Orijentacija kula prema jezeru čak je i u putopisima iz 17. veka opisana kao „kosmorama”, a čitav ambijent utvrđenja poređen je sa carskim odmaralištima širom Evrope.

Dekorativni elementi palata izvedeni su od opeke, sa detaljima od terakote i kamena, a celovitost ambijenta po ugledu na evropska utvrđenja, tvrđava u Baču dobila je u 15. veku, produbljivanjem vodenih rovova oko tvrđave.

Stvaranje celokupnog vizuelnog izraza tvrđave istovremeno se oslanjalo na arhitektonske detalje, ali i na prirodno okruženje ravnice sa Dunavom u blizini, i rekom Mostongom, čiji je meandar formirao uzvišenje na kom je tvrđava podignuta.

Zdanje je napušteno 1704. godine, da bi 1948. dobilo status spomenika kulture. Danas je donžon kula u potpunosti rekonstruisana, i dostupna za posete turistima, kojima se pruža mogućnost da vide autentični krajolik srednjevekovnog utvrđenja, naglašen estetikom ruševina koje svedoče o protoku vremena na ovim prostorima.

Put Bačka Palanka – Novi Sad u novom ruhu

Preuzmite android aplikaciju.