Почетна > Србија
Србија

Знате ли која је најдужа аутохтона река Бачке?

Описом природних карактеристика Бачке бавио се у другој половини 19. века Мита Петровић, професор природних наука и математике у Српској учитељској школи у Сомбору и он је први описао формирање водотокова на овом подручју.
Јегричка
Фото: PrtSc/ЈВП ,,Воде Војводине“

На основу истраживања професора Петровића, Јегричка представља најдужу аутохтону реку Бачке која нема класичан извор већ представља систем повезаних бара, кроз које вода отиче до ушћа у реку Тису, па данас у складу са тим она чини важан еколошки коридор повезан са паневропском еколошком мрежом.

Јегричка у суштини представља водоток дугачак 64 километра који се простире на подручју четири општине: Бачка Паланка, Врбас, Темерин и Жабаљ.

У поступку валоризације природних вредности утврђена је потреба проширења граница подручја на површине са слатинским пашњаком, водоток Мале баре и шира подручја ушћа канала који се уливају у Јегричку, па је ревизијом повећана површина под заштитом за око 48 хектара, односно укупна површина износи 1.193,19 хектара.
Јегричка
Фото: PrtSc/Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

Значај фауне птица овог подручја верификован је још 1997. године, када део Парка природе ,,Јегричка“ званично постаје међународно значајно станиште птица на површини од 5.400 хектара. На Јегричкој је до сада регистровано 198 врста птица, а многе врсте значајне су у националним и међународним размерама, што доказује и њихово присуство на разним листама, уредбама и конвенцијама.

Такође, сам водоток Јегричке обухваћен је 2005. године у оквиру међународно ботанички значајних подручја у централној и источној Европи. Услед промена водног режима омогућен је развој специфичне водене флоре и вегетације, а на основу истраживања евидентирано је 148 врста биљака.

На подручју Парка природе ,,Јегричка“ успостављен је режим заштите II степена на површини од око 257 хектара, а режим заштите III степена на површини од око 936 хектара, где према намени највећи удео имају водене површине око 80%, а остатак чине пашњаци, ливаде, шуме и остало. Око Парка природе успостављена је и заштитна зона која обухвата површину од 5.701,60 хектара у свим катастарским општинама.
Јегричка
Фото: PrtSc/Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

За управљача ове зелене оазе предложено је ЈВП ,,Воде Војводине“, а седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине на којој ће бити размотрен Предлог одлуке о заштити Парка природе ,,Јегричка“ биће одржана 22. новембра 2022. године.

Nekada strogo čuvano lovište Austrougarske monarhije, a danas ptičji Eldorado

 

Преузмите андроид апликацију.