Početna > Novi Sad

Novi Sad Novosadske priče

Priča o zgradi Matičarskog zdanja (VIDEO)

Na novosadskom Trgu mladenaca, smeštena pod kućnim brojem 7, nalazi se velelepna zgrada Matičarskog zdanja.

Novosađanima je Matičarsko zdanje poznato kao mesto gde se obavljaju ceremonije sklapanja građanskih brakova, ali i kao mesto gde su se izdavala uverenja o državljanstvu, izvodi iz knjige venčanih, izvodi iz knjige rođenih i izvodi iz knjige umrlih. Izdavanje uverenja i izvoda je sada u velikoj meri olakšano digitalizacijom i može se obaviti onlajn, dok za sklapanje brakova još uvek morate lično da odete.

Foto: Gradske info
No, iako su priče o ovoj zgradi vezane pretežno za događaje sa venčanja i priča o samoj zgradi je posve zanimljiva.

Naime, nakon velikog razaranja mnogih objekata u buni iz 1849. godine, župan Feliks Parčetić odlučuje da organizuje i pomogne kompletnu obnovu Trga mladenaca (tada Brašnarskog trga).

On odlučuje da se izgradi palata rezidencijalnog tipa, koja je urađena u takozvanom klasicističkom tipu. Parčetić je ovu impozantnu palatu izgradio u periodu između 1885. i 1889. godine. Jedno kraće vreme krajem 19. veka, palata je bila u vlasništvu poznate porodice Fau.

U plan Novog Sada 1900. godine, zgrada Matičarskog zdanja (odnosno Parčetićeva palata, kako je tada bila poznata) po prvi put biva i zvanično ucrtana.

Početkom 20-veka, ovo predivno zdanje, prelazi u vlasništvo dr. Armina Kosovića. Kosović 1914. godine predaje projekat, kojim je želeo da se izgradi vodovod u ovo prelepo zdanje. Projektom je bila predviđena ugradnja grejnih tela i kada u kupatila.

Hrvatska štedionica iz Zagreba, kupuje ovaj objekat 1922. godine, a zdanje je 1947. godine nacionalizovano od strane tadašnjih vlasti. Godine 1950. zgrada postaje vlasništvo Gradskog narodnog odbora.

Palata nekada poznatog plemića i velikog župana Feliksa Parčetića, kasnije je postalo Matičarsko zdanje, a i danas se na samom ulazu u ovu predivnu palatu, može videti prelep plemićki grb porodice Parčetić.

Smatra se da Matičarsko zdanje po bogatstvu primenjene takozvane štuko dekoracije, nema nikakve sličnosti sa drugim objektima.

Zgrada je prostrana i ima jedan sprat. U osnovi je u obliku slova P sa dva dugačka dvorišna krila. Deo fasade se ističe reprezentativnim kolskim ulazom i masivnim zidanim balkonom. Glavnu fasadu krakteriše devet vertikala otvora i u središtu plitki rizalit. Osim toga, fasada je ukrašena brojnim dekorativnim elementima, poput muških maski, lavljih glava i raznovrsnih frizova.

U svečanoj sali, velikom predvorju na vertikalama zidova koji se nalaze iznad stepeništa i podestu prvog sprata, kao i na plafonima, postavljeni su prelepi motivi kao što su: lavlje maske, krilati anđeli i vaze sa cvećem.

Ove prelepe motive tačnije dekoracije, izradio je izuzetno poznat i cenjen novosadski gipsar i vajar Julije Anika, koji je takođe ukrasio i fasadu gradske kuće u Novom Sadu.

Zgrada Matičarskog zdanja na Trgu mladenaca 7, proglašena je za spomenik kulture 1997. godine.

Priča o kući čiju fasadu krase figure „Radnik“ i „Pobeda“ (VIDEO)

 

Preuzmite android aplikaciju.