Početna > Srbija
Srbija

Poreska uprava objavila kalendar sa rokovima za izmirenje obaveza tokom marta

Poreska uprava Srbije objavila je kalendar poreskih obaveza za februar, prema kome rok za prve obaveze ističe 6. marta do kada je neophodno dostaviti obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa kao i izveštaje o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i uplati sredstava.
Foto: Unsplash

Četiri dana kasnije 10. marta ističe rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec i poreza na dodatu vrednost (PDV) za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

Rok za izmirivanje najviše obaveza ističe 15. marta, pa je do tada neophodno platiti akontaciju poreza na prihode od samostalne delatnosti, doprinose na prihode od obavljanja samostalne delatnosti, za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere.

Do 15. marta bi trebalo podneti poreske prijave i platiti doprinose za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec, kao i PDV za prethodni mesec, te podneti obrazac PID PDV 1 za februar ako je u ovom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvo.

Istog datuma ističe i rok za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec, akcize za drugu polovinu prethodnog meseca, podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec kao i podnošenje prijave o obračunu akcize na struju za krajnju potrošnju za prethodni mesec i plaćanje akcize.

Poslednji dan u mesecu, 31. mart rok je do koga je neophodno platiti doprinose za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za januar 2023. godine i platiti akcizu za prvu polovinu meseca, kao i podneti prijavu o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na obrascu PP OAEL i platiti akcizu.

Objavljen novi cenovnik usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju

Preuzmite android aplikaciju.

Oznake