Почетна > Србија
Србија

Пореска управа објавила календар са роковима за измирење обавеза током марта

Пореска управа Србије објавила је календар пореских обавеза за фебруар, према коме рок за прве обавезе истиче 6. марта до када је неопходно доставити обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних програма као и извештаје о запошљавању особа са инвалидитетом и уплати средстава.
Фото: Unsplash

Четири дана касније 10. марта истиче рок за подношење пореске пријаве и плаћање пореза на премије неживотних осигурања за претходни месец и пореза на додату вредност (ПДВ) за претходни месец од стране пореског дужника из члана 10. Закона о ПДВ.

Рок за измиривање највише обавеза истиче 15. марта, па је до тада неопходно платити аконтацију пореза на приходе од самосталне делатности, доприносе на приходе од обављања самосталне делатности, за свештенике и верске службенике, домаће држављане запослене у иностранству и иностране пензионере.

До 15. марта би требало поднети пореске пријаве и платити доприносе за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва за претходни месец, као и ПДВ за претходни месец, те поднети образац ПИД ПДВ 1 за фебруар ако је у овом месецу испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно обавља промет добара у иностранство.

Истог датума истиче и рок за плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец, акцизе за другу половину претходног месеца, подношење пореске пријаве за обрачун акцизе за претходни месец као и подношење пријаве о обрачуну акцизе на струју за крајњу потрошњу за претходни месец и плаћање акцизе.

Последњи дан у месецу, 31. март рок је до кога је неопходно платити доприносе за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде за јануар 2023. године и платити акцизу за прву половину месеца, као и поднети пријаву о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец на обрасцу ПП ОАЕЛ и платити акцизу.

Objavljen novi cenovnik usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju

Преузмите андроид апликацију.

Ознаке