Početna > Indeks

Aktuelno Indeks Novi Sad

Pitali smo studente: Zašto ste upisali Poljoprivredni fakultet? (VIDEO)

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu je visokoškolska i naučno-istraživačka ustanova čija je misija realizacija visokokvalitetnih obrazovnih procesa, razvoj naučnih disciplina i prenos stečenih znanja u privredu i društvo.

U istoriji Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu zlatnim slovima je zabeležen početak nastave 22. novembra 1954. godine, kada su studenti prve generacije Poljoprivrednog fakulteta zaposeli sva mesta u velikoj sali Radničkog doma u Novom Sadu (sada Bulevar Mihajla Pupina 24), a dva dana kasnije počele su vežbe u vežbaonicama Više Pedagoške škole u Nikolajevskoj porti.

Od osnivanja, 1954. godine Poljoprivredni fakultet je posvećen ostvarenju svoje misije zasnovane na uspešnim rezultatima u obrazovanju i naučno-istraživačkom radu i njihovoj primeni u praksi.

Tokom vremena Fakultet je prema uočenim potrebama privrednog okruženja, kao i prema aktuelnim potrebama društva, razvijao studijske programe, koji obrazuju studente za postojeće i nastupajuće tehničko-tehnološke i socio-ekonomske sisteme, razvijajući pri tom uporedo i sopstvene, kompetentne ljudske i tehničke resurse.

Poljoprivredni fakultet svoju misiju ostvaruje u tri međusobno povezane osnovne grupe delatnosti: visoko obrazovanje, naučno-istraživački rad i transfer znanja u privredu.

fakultet
Foto: Gradske info
Zvanja diplomiranog inženjera poljoprivrede, doktora veterinarske medicine, mastera, magistara i doktora nauka na ovom fakultetu steklo je više od 14.000 studenata.

Na Poljoprivrednom fakultetu nastava se izvodi na osnovnim, master, integrisanim, specijalističkim i doktorskim akademskim studijama.

U organizacionoj strukturi fakulteta postoji osam departmana:

  • Departman za ratarstvo i povrtarstvo,

  • Departman za voćarstvo vinogradarstvo hortikulturu i pejzažnu arhitekturu,

  • Departman za fitomedicinu i zaštitu životne sredine,

  • Departman za stočarstvo,

  • Departman za poljoprivrednu tehniku,

  • Departman za uređenje voda,

  • Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela,

  • Departman za veterinarsku medicinu.

U razgovoru sa studentima ovog fakulteta, pokušali smo da saznamo zašto su se odlučili da upišu ovaj fakultet, koji su im najteži ispiti, omiljeni profesori i gde sebe vide nakon završetka studija.

fakultet
Foto: Gradske info

Pitali smo studente: Zašto ste upisali Filozofski fakultet u Novom Sadu? (VIDEO)

Preuzmite android aplikaciju.