Početna > Indeks

Aktuelno Indeks Novi Sad

Pitali smo studente: Zašto ste upisali Medicinski fakultet u Novom Sadu? (VIDEO)

Medicinski fakultet u Novom Sadu osnovan je 18. maja 1960. godine, Ukazom o proglašenju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o univerzitetima koji je usvojila Narodna skupština Narodne Republike Srbije.

Svečano otvaranje Medicinskog fakulteta je održano 19. oktobra 1960. godine u slušaonici Srednje tehničke škole. U prvu školsku godinu bilo je upisano 169 redovnih studenata.

Medicinski fakultet Novi Sad je visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Novom Sadu koja sprovodi visokoobrazovne studijske programe kao i naučnoistraživački rad u okviru polja medicinskih nauka, polja društveno-humanističkih nauka i polja interdisciplinarnog programa.

Fakultet kroz svoje obrazovne, istraživačke i zdravstvene aktivnosti, doprinosi kvalitetnom i efikasnom obrazovanju doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije, diplomiranih stručnjaka zdravstvene nege, defektologije, fizioterapije i radiološke tehnologije, a čije znanje i veštine odgovaraju potrebama i zahtevima šireg prostora.

Radi unapređenja i očuvanja zdravlja stanovništva, Fakultet ostvaruje funkcionalno i institucionalno povezivanje sa svim zdravstvenim centrima u regionu, pre svega nastavnim bazama, kao i sa vrhunskim zdravstvenim ustanovama u zemlji i inostranstvu.

medicinski
Foto: Gradske info
Organizacionu strukturu fakulteta čini 40 katedri, pet zavoda, laboratorije, dva istraživačko, inovaciona i edukativna centra i dekanat fakulteta.

Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu realizuje se studije prvog stepene, drugog stepena i trećeg stepena, kao i zdravstvene specijalizacija i kontinuirane medicinske edukacije.

Nastavni programi integrišu bazičnu predmedicinsku edukaciju sa bazičnom medicinskom edukacijom u funkciji kliničke prakse, posebno primarne zdravstvene zaštite.

 Medicinski fakultet ostvaruje poslovno-tehničku saradnju sa: Vojnomedicinskim centrom u Petrovaradinu, Vojnomedicinskom akademijom u Beogradu,  Gradskim zavodom za javno zdravlje Beograda, Klinikom za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ Beograd, Resuscitacionim savetom Srbije, Konzorcijumom Akcelerator „Inovator 2013“, Institutom za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad i Institutom Biosens – Istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema Novi Sad.

Takođe, fakultet ima veoma dobru međunarodnu saradnju sa 18 fakulteta i univerziteta iz inostranstva.

medicinski
Foto: Gradske info

U razgovoru sa studentima ovog fakulteta, pokušali smo da saznamo zašto su se odlučili da upišu ovaj fakultet, koji su im najteži ispiti, omiljeni profesori i gde sebe vide nakon završetka studija.

Pitali smo studente: Zašto ste upisali Ekonomski fakultet? (VIDEO)

Preuzmite android aplikaciju.