Početna > Zeleni grad
Zeleni grad Novi Sad

Omladinski aktivizam za životnu sredinu – nova moda?

Poslednjih godina svedočimo o posteponom povećanju aktivizma i volonterizma, kako na nivou Republike Srbije, tako i na nivou Grada Novog Sada. Ono se javlja kao posledica neophodnosti za istim, ali i povećanju svesnosti i informisanosti mladih o aktuelnim dešavanjima u njihovoj okolini.
Foto: Unsplash/OCG Saving The Ocean

Postavlja se pitanje: Zašto je bitno da se mladi više aktiviraju u društvu?

“Na mlađima svet ostaje” – uzrečica starijih sugrađana koja proizilazi iz njihove želje da se probudi potreba mladih da budu deo društva. Međutim, iako se beleži blagi porast, od krucialnog značaja je da se omladina dodatno motiviše, a to se može postići primerima dobre prakse.

Kako studenti predstavljaju značajni procenat kategorije mladih ljudi, želimo da vam predstavimo NIDSB „Josif Pančić“ – Naučno istraživačko društvo studenata biologije koje je osnovano davne 1973. godine. Članovi ovog društva su uglavnom studenti smera ekologije, biologije, dvopredmetnih nastava. Međutim, ono okuplja i sve ostale zainteresovane mlade ljude koje žele da se bave naučno-istraživalkim radom, zaštitom životne sredine i edukacijom.

Serbia 4 Youth je organizacija za omladinski turizam.

Projekat „Novi Sad 4 Youth“ imao je želju da unapredi kapacitete udruženja mladih i za mlade na teritoriji našeg grada. Jedna od aktivnosti ovog projekta predstavlja i „Novi Sad 4 Youth street art bike“.

Učesnici su se upoznali sa muralima mladih umetnika iz Novog Sada na ekološki način — biciklističkom turom koja je nastala u saradnji sa EkoKurirom.

Nezavisno, ekološko udruženje „EkoKurir“ je organizovalo emiciju „Kurbla – pozitivni mladi ljudi“ koja na duhovit način predstavlja pozitivne primere iz zajednice.

Brojne organizacije kreiraju svoje događaje u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade od 2015–2025 u kojoj je istaknuto da nedovoljna uključenost mladih u aktivnosti u vezi sa zaštitom životne sredine, kao i u donošenje odluka u ovoj oblasti, proizilazi iz činjenice da ne postoji dovoljan broj informacija o načinima na koje to mogu da urade.

U cilju je da se spoji aktivizam mladih i rekreacija, zajedno sa kreativnim učenjem o ekološkoj situaciji u gradu u kojm žive, ekološko udruženje „ZELENI SAD“ je 2017. godine sproveo projekat „Novosadska omladina za unapređenje ekološkog prava“.

Mladi sugrađani su se kroz ovaj projekat upoznali sa brojnom regulativom iz oblasti zaštite životne sredine. Takođe, naučili su kako Zakon definiše životnu sredinu: „Životna sredina jeste skup prirodnih i stvorenih vrednosti čiji kompleksni međusobni odnosi čine okruženje, odnosno prostor i uslove za život.“

Pored navedenih projekata, postoje i brojni drugi koji su se sproveli u prethodnih par godina. Međutim, važno je inspirisati mlade da prilagode svoje životno okruženje prema njihovim željama, a ono je moguće samo povećanjem informisanosti na način koji današnja omladina razume – putem društvenih mreža, odnosno interneta.

Prema istraživanju koje je sproveo “Unicef“, učenici provedu više od 3 sata dnevno na internetu, vikendom između 4-7 časova.
Foto: Ekološko udruženje “Zeleni sad“

Brojna ekološka udruženja su spremna da saslušaju ideje i da prepuste koordinisanje projekata što je veoma bitno imati u biografiji za buduće zaposlenje.

Ministarstvo omladine i sporta je prepoznalo značaj aktivizma i volonterizma ove uzrasne strukture te je od 2010. godine finansiralo više od 1802 omadinska volonterska projekta realizovana od strane udruženja mladih i za mlade na razne teme, pa i na temu ekologije. Projekti su realizovani u okviru programa „Mladi su zakon“, što oni stvarno i jesu.

Znate li da su naše bake živele održivije nego mi sada?

Preuzmite android aplikaciju.