Početna > Biznis
Biznis

Od Nove godine pomera se granica za odlazak žena u penziju

Od 1. janaura naredne godine žene će još starije da idu u penziju, jer se granica za njih pomera za dva meseca, tako da je uslov za žene u 2023. godini 63 godine i šest meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja.
Foto: Unsplash/mtimber71

Kod muškaraca i dalje važe isti uslovi – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Zakon propisuje pomeranje starosnog uslova za žene sve do 2032. godine kada će uslovi za oba pola biti izjednačeni, 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Osim ovog osnova za starosnu penziju, i muškarci i žene to pravo da ostvare sa navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, od 1. januara 2023. godine muškarcima će biti potrebno 40 godina staža osiguranja i 60 godina života, a ženama najmanje 40 godina staža osiguranja i 59 godina i šest meseci života. U ovom slučaju penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini, a maksimalno 20,4 odsto.

Pomeranje uslova za odlazak u prevremenu starosnu penziju predviđeno je do 2024. godine, kada će za ostvarivanje ove vrste prava za oba pola biti potrebno 60 godina života i 40 godina staža osiguranja.

Postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja pokreće se na zahtev stranke koji se, uz prateću dokumentaciju, podnosi nadležnoj filijali Fonda prema mestu prebivališta podnosioca.

U slučaju da lice nema mesto prebivališta, odnosno boravišta na teritoriji Republike Srbije, zahtev se podnosi prema mestu poslednjeg osiguranja, kažu u PIO fondu.

Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na starosnu ili prevremenu starosnu penziju građani mogu dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Fonda ili odštampati sa sajta Fonda iz menija Obrasci.

Svaki obrazac zahteva sadrži i spisak dokaza potrebnih za ostvarivanje prava koje uz zahtev treba dostaviti Fondu.

Zahtev sa priloženim dokazima može se podneti elektronski, preko veb portala e-Šalter na naslovnoj strani sajta Fonda, lično, na šalteru nadležne organizacione jedinice Fonda ili poštom, kao preporučena pošiljka.

Erbas i Reno će zajedno proizvoditi baterije

Preuzmite android aplikaciju.