Почетна > Бизнис
Бизнис

Од Нове године помера се граница за одлазак жена у пензију

Од 1. јанаура наредне године жене ће још старије да иду у пензију, јер се граница за њих помера за два месеца, тако да је услов за жене у 2023. години 63 године и шест месеци живота и најмање 15 година стажа осигурања.
Фото: Unsplash/mtimber71

Код мушкараца и даље важе исти услови – 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања. Закон прописује померање старосног услова за жене све до 2032. године када ће услови за оба пола бити изједначени, 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.

Осим овог основа за старосну пензију, и мушкарци и жене то право да остваре са навршених 45 година стажа осигурања, без обзира на године живота.

За остваривање права на превремену старосну пензију, од 1. јануара 2023. године мушкарцима ће бити потребно 40 година стажа осигурања и 60 година живота, а женама најмање 40 година стажа осигурања и 59 година и шест месеци живота. У овом случају пензија се трајно умањује за 0,34 одсто за сваки месец пре навршених година живота прописаних за стицање права на старосну пензију у тој календарској години, а максимално 20,4 одсто.

Померање услова за одлазак у превремену старосну пензију предвиђено је до 2024. године, када ће за остваривање ове врсте права за оба пола бити потребно 60 година живота и 40 година стажа осигурања.

Поступак за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања покреће се на захтев странке који се, уз пратећу документацију, подноси надлежној филијали Фонда према месту пребивалишта подносиоца.

У случају да лице нема место пребивалишта, односно боравишта на територији Републике Србије, захтев се подноси према месту последњег осигурања, кажу у ПИО фонду.

Образац захтева за остваривање права на старосну или превремену старосну пензију грађани могу добити у свакој организационој јединици Фонда или одштампати са сајта Фонда из менија Обрасци.

Сваки образац захтева садржи и списак доказа потребних за остваривање права које уз захтев треба доставити Фонду.

Захтев са приложеним доказима може се поднети електронски, преко веб портала е-Шалтер на насловној страни сајта Фонда, лично, на шалтеру надлежне организационе јединице Фонда или поштом, као препоручена пошиљка.

Erbas i Reno će zajedno proizvoditi baterije

Преузмите андроид апликацију.