Почетна > Зелени град

Зелени град Нови Сад

Надомак Новог Сада смештен је Парк природе, који нуди рекреацију и одмор

У близини Новог Сада налази се Парк природе који Бегечанима, Новосађанима, али и становницима других места представља оазу мира, место где желе да проведу своје слободно време испуњено активности, али и доживе лепоте које пружа природа овог подручја. Реч је о „Бегечкој јами“.
Фото: Градске инфо

Парк природе „Бегечка јама“ смештена је у јужној Бачкој, на око 20 km западно од Новог Сада и на 2,5 km југозападно од насеља Бегеч.

Због својих природних одлика, очувања биљних и животињских врста, као и очувања геоморфолошких облика карактеристичних за равничарске реке, Парк природе „Бегечка јама“ према категоризацији заштићених подручја, означена је као заштићено подручије од локалног значаја односно припада III категорији.

„Бегечка јама“ простире се у правцу запад, северо-запад, у дужини око 5,5 km , при томе заузомајући површину од 489, 5 ha, где су успостављени режими заштите II и III степена, а у складу са тим дефинисане су забране, ограничења, али и мере заштите, како би се одржале и унапредиле природне одлике овог подручја.
Фото: Градске инфо

Други степен заштите обухвата  130,14 ha заштићеног подручја, док  359,37 ha је под трећим степеном заштите. Како би се ублажили спољни утицаји успостављена је  Заштитна зона ПП „Бегечка јама“ која се простире се на површини од 387,75 ha.

Овај парк природе обухвата тзв. Бегечку аду, заједно са језером  Бегечком јамом, на западу. Велики део део дунавског рукавца између Бегечке аде и Шашићеве аде и скоро цела Шашићева ада обухваћен је овим Парком природе. Северну границу ПП Бегечка јама чини одбрамбени насип, док Дунав чини њену југозападну и јужну границу.

Оно што краси „Бегечку јаму“, свакако јесте богат биљни и животињски свет. Те је на овом подручју присутно 125 врста биљака, око 150 врста птица, 11 врста водоземаца, 6 врста гмизаваца и 18 врста инсеката од националног и међународног значаја. Такође ПП „Бегечка јама“ предтавља и станиште за 27 врста риба, попут сома, амура, шарана, штуке, смуђа, а у водама Бегечке јаме мрести се и чиков, мала слатководна риба која подсећа на јегуљу или змију.

Највећу ботаничку вредност Парка природе „Бегечка јама“ чине стабла црне и беле тополе. Бела топола се данас ретко среће, те се за њу може рећи да је изузетно редак, али свакако леп примерак који краси овај Парк природе.

Фото: Градске инфо

Црне тополе, као чиста аутохтона врста, представља веома значајан матични материјал за репродукцију, вештачку селекцију и хибридизацију. Осим шума беле и црне тополе, ту су и шуме црног дуда и бадемске и беле врбе.

Исто тако, од посебног значаја су и водене макрофите, значајне компоненте осетљивих барско-мочварских екосистема очуваних у сливовима војвођанских река. На „Бегечкој јами“ могу се наћи и биљне врсте од посебног значаја, које се сврставају у природне реткости, попут белог локвања и воденог орашка.

Шаш, сита и трска су биљне врсте које обухватају широко обално подручје, недалеко од плитких делова језера.

Као што је већ наведено, ово подручје богато је са 150 врста птица, које су углавном миграторне. Дунав и рибњаци код Футога и Сусека представљају миграторне станице, а већина ових врста при сеоби прате ток Дунава, те је то разлог зашто је подручије око „Бегечке јаме“ богато баш овим врстама птица. За све љубитеље птица, овај Парк природе је идеално место на коме ћете моћи са уживањем да посматрате и ослушкујете птице, фотографишете и сазнате нешто о њиховом животу и понашању. Ова активност постаје из године у годину све атрактивнија и привлачи све љубитеље еко туризма.

Лабуд грбац се гнезди на подручију Бегечке јаме и заправо представља једну од главних орнитолошких и туристичких атракција.
Фото: Wikimedia Commons/Пајкмен

Поред лабуда, овај Парк природе настањује и пловка црнка, једна од најугроженијих врста са наших простора, са веома значајном орнитолошком вредношћу.

Такође, заступљене су беле роде, велики корморан, велики гњурац, мали гњурац, чапље и др. Исто тако, поред већ набројаних птица водених станишта, у оквиру „Бегечке јаме“ срећу се и птице грабљивице, као што су јастреб, соколи ластавичари, мишари, док међу птицама певачицама бележи се присуство и гњежђење шумског звиждука, беловратих мухарица, жутог вољића.

„Бегечка јама“ се може похвалити и присуством видре, која се задржава уз обалу Дунава, на местима богатим рибом.

Фото: Градске инфо

Уколико ипак више преферирате пецање од посматрања птица, „Бегечка јама“ је место које ће задовољити и љубитеље риболовног туризма. Међутим, како би се сачувао рибљи фонд, на „Бегечкој јами“  дозвољен је селективни и спортски риболов само у обиму који неће угрозити рибљи фонд, нити реметити општу целину екосистема.

Фото: Градске инфо

Употреба возила и пловила на електрични погон у оквиру ПП „Бегечка јама“ само је једна потврда да управљач ЈВП „Воде Војводине“ изузетно води рачуна о очувању животне средине, са великом жељом да се не наруши природни баланс.

Боравак у природи, вожња бицикла, пешачење, трчање, пецање и птичарење су довољан разлог да се  посети ПП „Бегечка јама“, место које нуди  рекреацију и одмор. На само пола сата од Новог Сада је место које ће вам пружити мир од ужурбаног и бучног живота.

Na 20 kilometara od Novog Sada nalazi se pravi raj za ptice, ali i ribolovce (FOTO)

Преузмите андроид апликацију.