Почетна > Зелени град
Актуелно Зелени град

Коме подносимо иницијативу за стављање стабла под заштиту?

Стабла или одређена подручја за која постоје литературни подаци или сазнања са терена о израженој геолошкој, биолошкој или предеоној разноврсности, издвајају се и резервишу за заштиту, односно проглашавају Споменицима природе.
стабло
Фото: Градске инфо

На тај начин заштита одређеног подручја или природне целине се ставља у функцију друштвеног развоја, а као документ највишег реда у нашој земљи издваја се Прострони план Републике Србије, у коме су издвојена подручја резервисана за заштиту.

Међутим, саму иницијативу за заштиту неког подручја, на пример парка, дрвореда, групе стабала или појединачног стабла могу поднети и физичка лица. Иницијатива се, када говоримо о Новом Саду предаје Покрајинском заводу за заштиту природе, који се налази у Радничкој улици на броју 20А. У зависности од стања и степена угрожености подручја, Покрајински завод за заштиту природе предлаже да се иницијатива прихвати или одбаци.

Покрајински завод
Фото: Градске инфо

На основу Закона о заштити природе Покрајински завод за заштиту природе представља стручну организацију која обавља послове заштите природе и природних добара која се у целости или већим делом своје површине налазе на територији Аутономне покрајине Војводине.

Уколико се иницијатива прихвати, она се уврштава у Средњорочни програм заштите природних добара, који уједно представља и програм рада Покрајинског завода. Тренутно је на снази Средњорочни програм заштите природних добара за период од 2021. до 2030. године, на који је сагласност дала Скупштина Аутономне покрајине Војводине.

Након тога, одређује се стручни тим који ће радити на валоризацији природних вредности, израђује се план теренског рада, рокови за писање прилога, израду картографских података и завршетак израде студије заштите. Студија заштите представља стручно-документациону основу којом се утврђују природне вредности подручја које се предлаже за заштиту и начин управљања заштићеним подручјем, и на основу студије надлежни органи града Новог Сада припремају предлог акта о проглашењу заштићеног подручја.

Храст лужњак на Петроварадинској тврђави проглашен је заштићеним подручјем од локалног значаја као један од репрезентативних примерака своје врсте на територији града Новог Сада и зеленила саме тврђаве.

Актом о заштити успоставља се заштићено подручје и одређује се управљач који спроводи заштиту и унапређење природних вредности због којих је подручје и стављено под заштиту.

Заштићена подручја својом лепотом, богатством и разноврсношћу представљају основну вредност и једно су од најзначајнијих природних добара Републике Србије, тако да генерално гледајући свако дрво заслужује пажњу, а посебно оно чије димензије, старост и очуваност омогућују да се уврсти у споменике природе, ботаничког карактера.

Znate li gde se nalazi jedina srebrna kajsija pod zaštitom u našem gradu?

 

Преузмите андроид апликацију.