Početna > Indeks
Indeks Srbija

Dame ne samo da su lepši, već polako preuzimaju ulogu i obrazovanijeg pola

U akademskoj 2020/21. godini, na svim visokoškolskim ustanovama i na svim nivoima studija u Republici Srbiji upisano je ukupno 242.550 studenata.
pola
Foto: Gradske info

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u kalendarskoj 2021. godini u Republici Srbiji na svim visokoškolskim ustanovama i na svim nivoima studija diplomiralo je ukupno 39.956 studenata.

Ovo je blagi pad broja diplomiranih studenata u našoj zemlji, uzimajući u obzir da je u 2020. godini taj broj bio 41.395, a u 2019. akademskoj godini 42.499 studenata.

Što se tiče stepena obrazovanja, u našoj zemlji je oko 16 procenata visoko obrazovanih ljudi. Zanimljiva činjenica je da sve veći broj diplomiranih studenata čine pripadnice lepšeg pola.

Od ukupnog broja diplomiranih studenata u 2021. akademskoj godini, 15.508 ili 38,8% je muškog pola, a 24.448 ili 61,2% je ženskog pola. Ova razlika se povećava u prethodnih nekoliko godina.

Od ukupnog broja diplomiranih studenata u 2019. godini 58,8% su ženskog pola, a 41,2% je bilo muškog pola. U 2020. godini broj diplomiranih studenata ženskog pola je bio 60,09%, a muškog 39,91%.

Uzimajući u obzir podatke iz prethodne dve akademske godine, možemo slobodno reći da dame ne samo da su lepši, nego polako preuzimaju i ulogu obrazovanijeg pola u našoj zemlji.

Što se tiče načina finansiranja, od ukupnog broja diplomiranih studenata 37,2% su bili korisnici budžeta, 46,2% je samofinansirajućih studenti i 16,6% su bili na budžetu i samofinansiranju.

Podaci se odnose na sve diplomirane studente na akademskim i strukovnim studijama, na sva tri stepena studija, kao i na stari nastavni program.

Kakva je situacija kod vas na fakultetu? Da li ga češće upisuju koleginice ili kolege?

Uskoro povećanje mesečnog iznosa studentskih stipendija i kredita

Preuzmite android aplikaciju.