Почетна > Бизнис
Бизнис Србија

За кога Пореска управа нуди олакшице?

Фирме које обављају истраживање и развој сада могу користити нове подстицаје и олакшице које су у примени од 1. марта 2022. године.
Фото: PrtSc/РТВ

Олакшице су намењене послодавцима који обављају своје делатности у области истраживања и развоја.

„У циљу повећања инвестиција у истраживање и развој нових производа и услуга, Влада РС се определила за увођење нове подстицајне мере за послодавце који обављају послове истраживања и развоја. Од 1. марта уведена је нова олакшица за послодавце који обављају послове истраживања и развоја и за запослене који су непосредно и директно ангажовани на пословима истраживања и развоја. Олакшица се односи на ослобођење од плаћања пореза и доприносаа“, објаснио је Драган Агатуновић из Пореске управе.

Уштеде које послодавци остварују олакшицама везане су за порез на зараде и доприноса. Односе се на ослобађање од обавеза плаћања дела пореза и доприноса за зараде истраживча.

„Послодавци у оквиру своје делатности који обављају истраживање и развој могу бити ослобођени плаћања 70% пореза на зараде и 100% доприноса за ПИО“, рекао је Агатуновић

Истакао је да Пореска управа позива сва правна лица да користе наведену олакшицу.

Како би фирма стекла права на пореску олакшицу, прво мора да испуни услове.

„Како би послодавац остварио наведено право, мора се закључити уговор са радником на одређено или неодређено време, за та лица која ће обављати послове истраживања и развоја. Односно, то лице мора имати статус запосленог радника код конкретног послодавца“, објаснио је.

Олакшице за циљ имају стварање повољних услова.

Kakve su posledice jakog dolara na ostatak sveta?

Преузмите андроид апликацију.