Почетна > Индекс

Актуелно Индекс Нови Сад

Водич за бруцоше: Пољопривредни факултет у Новом Саду

Пољопривредни факултет у Новом Саду је високошколска и научно-истраживачка установа чија је мисија реализација висококвалитетних образовних процеса, развој научних дисциплина и пренос стечених знања у привреду и друштво.
факултет
Фото: Градске инфо

Од оснивања, 1954. године Пољопривредни факултет је посвећен остварењу своје мисије засноване на успешним резултатима у образовању и научно-истраживачком раду и њиховој примени у пракси.

Током времена Факултет је према уоченим потребама привредног окружења, као и према актуелним потребама друштва, развијао студијске програме, који образују студенте за постојеће и наступајуће техничко-технолошке и социо-економске системе, развијајући при том упоредо и сопствене, компетентне људске и техничке ресурсе.

Пољопривредни факултет своју мисију остварује у три међусобно повезане основне групе делатности: високо образовање, научно-истраживачки рад и трансфер знања у привреду.

Звања дипломираног инжењера пољопривреде, дoктора ветеринарске медицине, мастера, магистара и доктора наука на овом факултету стекло је више од 14.000 студената.

На Пољопривредном факултету настава се изводи на основним, мастер, интегрисаним, специјалистичким и докторским академским студијама.

У прву годину основних академских и интегрисаних студија могу се уписати лица са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем трајању.

На основним академским студијама студенти могу да изаберу један од девет акредитованих студијских програма:
 • Ратарство и повртарство,
 • Анимална производња,
 • Воћарство, виноградарство и хортикултура,
 • Фитомедицина,
 • Пољопривредна техника и информациони системи,
 • Уређење, коришћење и заштита вода,
 • Агроекономија,
 • Пејзажна архитектура,
 • Органска пољопривреда.

На Пољопривредни факултет у школској 2022/23. години на основне академске студије, може се уписати укупно 665 студената, од којих:

 • 515 студената чије се образовање финансира из буџета,
 • 150 самофинансирајући студент.

На Пољопривредни факултет у школској 2022/23. години на основне интегрисане студије на смер Ветеринарска медицина, може се уписати укупно 60 студената, од којих:

 • 50 студената чије се образовање финансира из буџета,
 • 10 самофинансирајућих студената.

Кандидати који конкуришу за упис на интегрисане студије – студијски програм ветеринарске медицине, полажу пријемни испит из предмета биологија и хемија, а на основним академским студијама – свим студијским програмима, један испит по избору из предмета: хемија, биологија, математика и економика предузећа.

Кандидати се приликом пријаве на конкурс изјашњавају из ког предмета желе да полажу пријемни испит.

Пријава кандидата ће бити у просторијама Факултета и вршиће се: од 22. до 24. јуна 2022. године, од 10:00 – 14:00 часова.

Полагање пријемног испита ће се одржати 30. јуна и 01. јула 2022. године у 09:00 сати, према распореду који се налази на огласној табли факултета.

Објављивање прелиминарних ранг листи остварених резултата је предвиђен за 04. јул 2022. године.

Објављивање коначних ранг листи остварених резултата за упис биће 06. јула 2022. године.

Упис кандидата на факултет биће одржан од 07. до 14. јула 2022. године по распореду који се налази на сајту факултета.

Детаљне информације о само упису и условима уписа можете пронаћи на сајту Пољопривредног факултета у Новом Саду.

Pitamo studente: Zašto ste upisali Poljoprivredni fakultet? (VIDEO)

Преузмите андроид апликацију.