Почетна > Србија
Србија

Влада Србије усвојила је предлог Закона о заштити потрошача

Влада Србије усвојила је предлог Закона о заштити потрошача који се најављује од 2019. године.
Фото: Pixabay/gonghuimin468

Нацрт би ускоро требало да се нађе пред народним посланицима.

Циљ новог закона јесте уапређење права купаца и усаглашавање са европском законском регулативом.

Нови Закон требало би да исправи недостатке постојећег који се пре свега односе на вансудско решавање потрошачких спорова и увођење прецизне евиденције броја спорова који се воде пред судовима.

Такође, једна од одредби закона везана је за заштиту купаца туристичких аранжмана.

Заштита потрошача зависи од судова

Пуна заштита потрошача није могућа без ефикасне судске праксе.

Утисак је да је српско законодавство пропустило прилику успостављања правне регулативе у заштити потрошача законима који су донети 2011. и 2014. године.

Из Министарства трговине, туризма и телекомуникација кажу да ће примена овог закона ускладити потрошачка права грађана Србије са новим прописима Европске уније који се односе на пакет аранжмане и повезане путне аранжмане.

Фото: Pixabay/kasjanf

Паповић наглашава да уколико директива која се односи на туристичка путовања није стављена у Закон о туризму.

Исто важи и када у Закону о туризму не стоји упућујућа норма да се у конкретном случају примењује Закон о заштити потрошача.

Закон из 2014. године обухвата све директиве Европске уније које су пренешене, у том делу идемо у корак са Европом.

“Све што је прекршај заврши на суду, после две године застари и онда се то плати из буџета“.

“Када будемо знали где можемо да упутимо колективну тужбу, можемо причати о пуној и ефикасној заштити потрошача“, објашњава Паповић.