Početna > Novi Sad

Zeleni grad Novi Sad

Uskoro novi izgled Univerzitetskog parka

Iako na fantastičnoj lokaciji, u neposrednoj blizini Sunčanog keja, Dunava, Univerzitetskog kampusa, sa direktnim pogledom na Tvrđavu, prostor Univerzitetskog parka je u velikoj meri neiskorišćen, bez mobilijara, neosvetljen, a samim tim nepopularan za većinu građana.
Foto: Gradske info

Šumicom dominiraju stara stabla evroameričke topole, od kojih je većina  dostigla svoju biološku starost. Pešačke staze su nastale spontano i njima uglavnom koračaju studenti i vlasnici pasa sa svojim ljubimcima.

Uskoro će ovaj prostor sa izuzetnim položajem i značajem za grad dobiti novo ruho. Skupština Grada Novog Sada je na sednici održanoj 23. decembra 2021. godine donela Plan generalne regulacije Univerzitetskog parka u Novom Sadu, čime je stvoren pravni osnov za uređenje i unapređenje ovog parka.

Univerzitetski park obuhvata prostor omeđan Ulicom dr Zorana Đinđića, sa zapadne strane, Bulevarom cara Lazara, sa severne strane i Sunčanim kejom, sa istočne strane.

Planom je obuhvaćena površina od  5,51 ha, od čega će parkovska površina obuhvatati 5,21 ha, odnosno preko 95% površine prostora će ostati zeleno.

Objekat Rektorata Univerziteta u Novom Sadu obuhvata 0,25 ha, što je 4% površine obuhvaćene planom.

Foto: Gradske info

Objekat kulture – muzej, zauzimaće prostor od najviše 0,05 ha, što predstavlja manje od 1% zauzetosti površine.

Šta će se sve nalaziti u okviru ovog parka?

Pre svega, namera je da se uređenjem ovog parka uredi i stvori još jedna zelena oaza, koja bi bila dostupna i privlačnija većem broju naših građana kao mesto za šetnju, relaksaciju i odmor.

U skladu sa analizom koju je uradio Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Katedra za hortikulturu i pejzažnu arhitekturu, sa prostora je potrebno ukloniti sva oštećena, trula i potencijalno opasna stabla topola, izvršiti mere orezivanja grana na velikom broju stabala, podmladiti floru, i zasaditi nove sadnice koprivića, oraha, duda, bagrema itd.

To sve govori u prilog nameri da ovo ostane važan deo segmenta zelene mreže Grada, ali i da ona bude bezbedna za građane.

Predviđena su tri ulaza u park: iz pravca ukrštanja Ulice dr Zorana Đinđića i Bul. cara Lazara; iz produžetka pešačke staze južno od Poljoprivrednog fakulteta iz pravca Trga Dositeja Obradovića; i ulaz u park iz pravca Ulice dr Ilije Đuričića.

U okviru parka urediće se pešačke i biciklističke staze, koje će se oslanjati na postojeće neuređene staze nastale spontanim korišćenjem.

Ove staze vodiće do Sunčanog keja, čime će se ostvariti i veza sa ovim šetalištem. Postojeći parkinzi u blizini parka i Univerziteta se zadržavaju, bez planiranja novih, osim mogućnosti za postavljanje parkirališta za bicikle.

Foto: Gradske info

Omogućiće se postavljanje zalivnih sistema unutar parka, radi kontinuiranog i savremenog načina održavanja zelenih površina. Predviđen je i plato sa  česmom na ulazu u park iz pravca Bul. cara Lazara, radi osveženja, kao i dekorativna fontana unutar parka.

Park će konačno biti opremljen klupama, korpama za otpatke i žardinjerama, čime će se omogućiti posetiocima mesto za predah sa kojeg se pruža očaravajući i umirujući pogled ka Dunavu i tvrđavi.

Sa aspekta sigurnosti, bitan je podatak da će park dobiti osvetljenje, verovatno iz solarnih izvora, čime je stvorena mogućnost bezbednog boravka u njemu  i noću. Park će posedovati i javni sanitarni čvor.

Uređenje celokupnog parka rađeno je sa namerom njegovog obogaćenja, bez preterane nametljivosti sadržajima.

U skladu sa tim, parternim uređenjem parka planirana je izgradnja amfiteatra sa binom u centralnom delu, na mestu ukrštanja pešačkih staza. Ovim će se omogućiti održavanje manifestacija na otvorenom, za potrebe Grada i Univerziteta.

Poput Dunavskog parka, i ovaj zonski park će dobiti svoju zavodljivu saletlu za potrebe održavanja kulturno – umetničkih programa, a koja može poslužiti i kao zaštita od vremenskih neprilika kada se zadesite u parku.

Park će biti i park skulptura. Planira se da na travnatim površinama uz šetne staze, se omogući postavljanje spomenika i skulptura, imajući u vidu veliko umetničko stvaralaštvo koje postoji u našem gradu.

Postojeća spomen ploča, postavljena zbog nesrećno nastradale devojke  koja je tu poginula tokom EXIT festivala 2008. godine, biće sačuvana.

U okviru ove oaze, svoj kutak će imati i najmlađi, imajući u vidu da se predviđa postavljanje dečijeg igrališta.

Grad je mislio i na osetljive kategorije stanovništva, pa je tako Planom predviđeno postavljanje Senzorne bašte, za slabovide i slepe osobe, i Brajevih tabli na ulazima u park i ispred objekata i molbilijara u parku.

Foto: Gradske info

Sa ciljem povećanja muzejskih kapaciteta, i ispoljavanja velikog poštovanja Grada prema životu i radu Đorđa Balaševića, unutar parka se planira izgradnja muzeja posvećenog ovom velikanu.

Ovaj kompleks, koji neće zauzeti više od 1% površine obuhvaćene Planom, može samo pozitivno doprineti povećanju broja posetilaca u ovom parku. Muzej sa svojim pratećim sadržajima, nalaziće se u severozapadnom delu parka (levo od Rektorata ako gledate iz pravca Poljoprivrednog fakulteta).

Muzej će obogatiti prostor parka, i dati mu novi pečat i dušu, kao što je Balašević dao našem Gradu.

Predstavljeno idejno rešenje za muzej posvećen Đorđu Balaševiću

 

Preuzmite android aplikaciju.