Почетна > Нови Сад
Актуелно Индекс Нови Сад

У плану реконструкција и проширење Департмана за биологију ПМФ-а

На јавном увиду налазе се Измене и допуне плана детаљне регулације универзитетског комплекса у Новом Саду, односно концептуални оквир планирања за уређење и грађење објекта за Природно математички факултет (ПМФ).
Фото: Градске инфо

Циљ израде Плана је усаглашавање актуелних просторних и функционалних потреба развоја објеката ПМФ-а, нарочито објекта Департмана за биологију и екологију, са постојећом планском документацијом, као и са реализацијом планираних објеката у окружењу Института Биосенс и објекта Студентског културног центра.

Планом ће бити обухваћено површина од 0,63 хектара.

Постојећи објекат Природно-математичког факултета Департман за биологију и екологију је у својој садашњој функцији од 1973. године.

Објекат има разгранату форму у основи, са главним кубусом постављеним уз Улицу др Илије Ђуричића, који је топлим везама и атријумским просторима везан за средишње павиљоне објекта и анекс стаклених башти.

Спратност објекта се креће од П+4, у основном кубусу премаулици, до П колика је спратност средишњих павиљона објекта и анекса стакленика на јужној страни објекта.

Основни кубус објекта има задовољавајући бонитет, док је средишњим павиљонима потребна адаптација и проширење, а анекс стакленика захтева потпуну грађевинску реконструкцију.

По Плану, локалитет је у целости површина јавне намене намењен образовању (универзитет) и саобраћајној површини.

Планираће се и могућност доградње унутрашњих павиљона објекта спратности П до П+1, могућност реконструкције постојећих стакленика на јужној страни објекта, као формирање нових саобраћајних приступа објекту, за потребе достављања лабораторијског и теренског материјала, наводи портал еКапија.

У оквиру Нацрта плана, преиспитаће се положај западне регулације обухваћеног дела Улице др Зорана Ђинђића. Ова интервенција је неопходна, како би се омогућио колски приступ објектима у оквиру Департмана за екологију и биологију, као и простор за паркирање возила које се користе за функционисање Департмана. Западно од коловоза у Улици др Зорана Ђинђића, предвиђа се тротоар и бициклистичка стаза.

Проширење капацитета објекта и обим реконструкције утврдиће се тако да се очувају архитектонске вредности објекта и окружења.

Ово морате знати ако желите собу у новосадском студентском дому

Преузмите андроид апликацију.