Почетна > Србија
Србија

Србија виђена из свемира на дигиталној платформи „ГеоСрбија“

Републички геодетски завод објавио је на националном геопорталу „ГеоСрбија“ висококвалитетни дигитални ортофото мозаик резолуције 30 цм, израђен на основу сателитских снимака прикупљених током 2020. и 2021. године.
Фото: Pixabay/PIRO4D

Снимци су прикупљени оптичким сателитским системима „WorldView-2“, „WorldView-3“ и „GeoEye-1“, саопштио је Републички геодетски завод.

Ови системи, са удаљености већој од 600 км, на површини Земље снимају све објекте веће од 30 цм користећи најсавременије мултиспектралне оптичке сензоре.

Сателити праве мноштво снимака који се, у постпродукцији, састављају у мозаик како би се креирала слика за територију Србије.

Сви подаци су геореференцирани у универзалној међународној пројекцији и могуће их је комбиновати са другим просторним подацима, а једна од најважнијих функција је могућност упоређивања ових снимака са онима из претходних епоха.

На тај начин је могуће обезбедити и преглед промена у простору и на објектима током протока времена као четврте димензије, тако се обезбеђује идентификација неке појаве, праћење њене учесталости и промена у обиму њене распрострањености кроз одређени временски интервал.

Набавку новог сета сателитских снимака врло високе резолуције подржала је Светска банка кроз пројекат „Унапређење земљишне администрације у Србији“ који се имплементира у РГЗ-у од 2015. године.

Сателитски снимци веома високе резолуције пружају ефикасне информације о просторним променама и од изузетне су користи за одржавање и ажурирање база података катастра непокретности, топографских и картографских база података и других сродних службених регистара у надлежности РГЗ-а.

Снимци представљају ваљан основ за покретање поступака пред државним органима, органима локалне самоуправе и јавним предузећима надлежним за имовинско-правне односе, урбанизам и грађевинарство, пољопривреду, шумарство, заштиту животне средине, управљање ризицима, социјалну и фискалну политику и друго.

Висококвалитетни дигитални ортофото мозаик користиће се за имплементацију свих пројеката од националног значаја где геопросторни подаци играју важну улогу у доношењу одлука и вођењу адекватне политике.

Коришћење ових података подржаће реализацију многих активности у оквиру преговарачких поглавља за приступање Србије Европској унији као што су успостављање ИАЦС Система за идентификацију парцела, НАТУРА2000, имплементацију ИНСПИРЕ директиве и друго.

Главни корисници ортофото мозаика су сви органи државне управе и локалне самоуправе, образовне институције и друге организације које је основала држава.

Сви они ће користити податке без наплате републичке административне таксе.

Подаци ће, уз одговарајуће услове, бити комерцијално доступни у јавним предузећима, правним и физичким лицима, професионалним корисницима који се баве пословима у области некретнина, ГИС-а, енергетике, инжењеринга, пољопривреде и друго.

Ортофото мозаик је доступан на јавни увид на националном геопорталу „ГЕОСрбија“ у оквиру теме „Ортофото“ у слоју „Сателитски снимци“ – „ДОФ 30цм (2020-2021)“.

Telekom se širi, otvara poslovnicu u S. Makedoniji 16. novembra

 

Преузмите андроид апликацију.