Početna > Srbija
Srbija

Specijalistička obuka vojnika roda pešadije

Na poligonima Centra za obuku kopnene vojske u Požarevcu u toku je specijalistička obuka vojnika roda pešadije koji su služenje vojnog roka započeli u septembru ove godine.
obuka
Foto: Tanjug/Ministarstvo odbrane i vojska Srbije

Vojnici se u ovom centru osposobljavaju za borbenu upotrebu ličnog i kolektivnog naoružanja roda pešadije, kao i za pravilnu primenu taktičkih radnji i postupaka u napadu i odbrani.

U skladu sa programom obuke, realizuju se teme iz taktike, poznavanja pešadijskog naoružanja i opreme i vatrene obuke, a akcenat je na rešavanju taktičkih i vatrenih zadataka u terenskim uslovima, samostalno i u okviru odeljenja.

Vojnici se na terenu osposobljavaju za orijentaciju i kretanje na bojištu, izbor zaklona, korišćenje sredstava za maskiranje i atomsko-biološko-hemijsku zaštitu, te za neutralisanje ciljeva.

Specijalistička obuka ove generacije vojnika završava se krajem novembra proverom osposobljenosti za izvršavanje individualnih zadataka, nakon čega sledi kolektivna obuka i aktivno uključivanje u život i rad jedinica Vojske Srbije do završetka služenja vojnog roka.

Obeležen Dan Vojnotehničkog instituta

Preuzmite android aplikaciju.