Početna > Srbija
Srbija

RC Požarevac: Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Požarevac, usevi uljane repice se nalaze u fazi od 8 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 18-19).
Foto: Wikimediacommons/J.Hannan-Briggs

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 20 % biljaka. Simptomi se registruju na najstarijem lišću, u vidu pega u kojima se formiraju piknidi.

Takođe, u postavljenim lovnim Merikovim posudama i vizuelnim pregledom useva još uvek nije uočeno prisustvo male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi).

Na pojedinim parcelama registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Proizvođačima se preporučuje obilazak svojih useva i praćenje prisustva aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru, preporučuju se mere zaštite upotrebom registrovanih gotovih mamaka, a nakon njihove postavke rupe treba zatrpati.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

RC Šabac: Zdravstveno stanje useva uljane repice na području

 

Preuzmite android aplikaciju.