Почетна > Србија
Србија

Проширене границе заштићеног подручја „Овчарско-кабларска клисура“

На основу Закона о заштити природе Влада Републике Србије донела је Уредбу о проглашењу Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“.
Фото: PrtSc/Zavod za zaštitu prirode Srbije

Уредба је донета на основу Студије заштите Предела изузетних одлика ,,Овчарско-кабларска клисура“, коју је урадио Завод за заштиту природе Србије, након 20 година од проглашења овог подручја заштићеним.

Студијом заштите, која је урађена као део ревизије заштићеног подручја, поново су сагледане природне вредности, планови развоја подручја Овчар бање, и у том контексту предложено је проширење заштићеног подручја на нових две и по хиљаде хектара уз досадашњих 2.500 хектара, као и нови режими заштите унутар проширених граница подручја.

Подручје Овчарско-кабларске клисуре, које се налази у централној Србији, припада регији Западног Поморавља и обухвата долину Западне Мораве, а чини га клисура са планинским целинама Овчара и Каблара на које се западно надовезује Дебела гора, са једне стране, и са друге стране побрђе на коме је село Вранчани, проглашено за Предео изузетних одлика под именом „Овчарско-кабларска клисура“ и стављено под заштиту као подручје I категорије, односно подручје од изузетног значаја.

Предео изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ је део где је река Западна Морава, пробијањем кроз масиве Овчара и Каблара, усекла јединствену клисуру. Њену главну особеност представљају изражене окуке речног тока, три укљештена меандра.

У судару воденог тока са стрмим планинским обронцима настала је игра рељефа који, са шумском вегетацијом, живим светом и присутним манастирима, као споменичким и духовним наслеђем, гради предеону целину јединствене лепоте.

Предео изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ налази се на територији града Чачка и општине Лучани. Површина Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ је 4.910,8 hа.

За више информација о новом заштићеном подручју на територији општине Крупањ прочитајте ОВДЕ.

 

Преузмите андроид апликацију.