Почетна > Србија
Србија

Предлог закона о буџету за 2023. данас на седници Одбора за финансије

Предлогом Закона о буџету за 2023. годину који ће данас бити на дневном реду скупштинског одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава предвиђено је да укупни приходи републичке касе следеће године износе 1.843,4 милијарди динара, што је за 133,8 милијарди динара, односно 7,8 одсто, више него ове године.
Фото: Wikimedia Commons/Mister No

Планирано је да порески приходи износе 1.592,8 милијарди динара, а непорески 200,1 милијарду.

Што се расхода тиче, предвиђено је да они износе 2.107,4 милијарде динара.

Процењени ниво јавног дуга на нивоу опште државе смањује се и до краја 2023. године задржава на нивоу од 56,1 одсто бруто друштвеног производа а очекује се да следеће године српска привреда оствари раст од 2,5 одсто.

Осим Предлога Закона о буџету, на сутрашњој седници матичног скупштинског одбора наћи ће се и Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању.

Њиме се прецизирају постојеће одредбе и ради додатно усклађивање са постојећим законским оквирима, како би систем е-фактура функционисао још боље.

На седници ће се такође наћи и Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину којим је урађено усаглашавање предмета опорезивања порезом на наслеђе и поклон и порезом на пренос апсолутних права са врстама непокретности које могу бити предмет промета.

Због тога се обухвата и пренос права трајног коришћења паркинг места у отвореном стамбеном блоку или стамбеном комплексу и прецизирање настанка пореске обавезе у специфичним случајевима.

Посланици Одбора за финансије сутра ће разматрати и предлоге измена и допуна Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, којим је предвиђено да се неопорезиви износ зараде повећа са 19.300 динара на 21.712 динара месечно, као и да се смање стопе доприноса за пензијско и инвалидско осигурање са 25 на 24 одсто.

На дневном реду наћи ће се и предложене измене Закона о порезу на додату вредност, Закона о фискализацији, те Закона о републичким административним таксама.

Такође и измене Закона о пореском поступку и пореској администрацији, којим се одредбе ових закона усклађују са одредбама закона који уређује порез на доходак грађана, одредбама закона који уређују фискализацију, кривични поступак и увођење нових кривичних дела која су од значаја за сузбијање избегавања плаћања јавних прихода.

Министарство здравља тражило спискове ради бољег планирања

Преузмите андроид апликацију.