Почетна > Нови Сад
Актуелно Нови Сад

Почео упис у приватне предшколске установе у Новом Саду

У складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом финансијску подршку може да оствари породица са децом од шест месеци до поласка у основну школу, која су уписана у једну од предшколских установа на територији Града Новог Сада, под условом да дете није уписано у Предшколску установу „Радосно детињство“.
Фото: Твој Град Нови Сад

Захтеви за финансијску подршку подносе се од 1. до 31. августа 2022. године, Градској управи за социјалну и дечију заштиту, путем Писарнице Градске управе за опште послове, а подносилац захтева дужан је да уз захтев приложи копију очитане личне карте, односно расељеничку легитимацију, као и извод из Матичне књиге рођених за дете.

Захтеве подносе родитељи за новоуписану децу и родитељи раније уписане деце, с обзиром на то да раније решење о праву на финансијску подршку важи до 31. августа 2022. године.

Финансијску подршку родитељ може да оствари од првог дана наредног месеца од дана подношења захтева.

Обрасци захтева могу бити преузети у Писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе бр. 1, или на сајту Града у секцији Документи Градске управе за социјалну и дечију заштиту.

С обзиром на то да је Градска управа за социјалну и дечију заштиту свим предшколским установaма на територији Града Новог Сада чији је оснивач друго правно или физичко лице, проследила образац захтева за 2022/2023. годину, родитељи деце могу захтеве преузети и у предшколској установи у коју се дете уписује.

У складу са чланом 34. Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом, финансијска подршка исплаћује се у текућем месецу за претходни месец, уз доказ о уплати родитеља на текући рачун приватне предшколске установе и оверен месечни извештај приватне предшколске установе о присутности деце за свако дете које остварује финансијску подршку (СПД образац).

Poreska rešenja Novosađanima dostupna u pošti

Преузмите андроид апликацију.