Почетна > Србија
Србија

Планина Маљен стављена под заштиту

Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о проглашењу заштите Предела изузетних одлика „Маљен“, чиме се обезбеђује очување природних шумских екосистема са разноврсним и специфичним саставом флоре и фауне, вегетације камењара, ретких и угрожених животињских врста, као и значајне културно-историјске вредности.
Фото: WikimediaCommons/Vladimir Pecikoza

Подручје се простире на површини од 10.104,83 хектара, од чега је првим степеном заштите обухваћено 1,08%, другим 14,38% и трећим степеном 84,54% територије Предела изузетних одлика „Маљен“.

Фото: WikimediaCommons/Vladimir Pecikoza
На Маљену је забележено 474 биљних таксонa, као и 120 врста које имају национални и међународни значај.

На овом простору забележено је присуство 19 врста водоземаца и гмизаваца, што представља око 39% од укупног броја врста које насељавају територију Републике Србије.

Фото: WikimediaCommons/Prirodnjak

Значајне локалности геоморфолошког наслеђа су клисура Црне реке, акумулативне терасе Црне Каменице и ерозивно-акумулативне терасе Буковске реке код ушћа Црне реке. Од објеката хидролошког наслеђа издвајају се Каменица, Рибница, Водопад Скакало, Манастирица, Понорница понора под Плочом.

Посебну лепоту и препознатљивост заштићеном подручју даје традиционалан начин живота у старовлашком типу насеља и утврђена непокретна културна добра.

Фото: WikimediaCommons/Vladimir Pecikoza

Проглашењем заштите Предела изузетних одлика „Маљен“ површина заштићених подручја на територији Србије повећана је на око 7,8 одсто.

За више информација о новом заштићеном подручју на територији општине Крупањ прочитајте ОВДЕ.

 

Преузмите андроид апликацију.