Почетна > Нови Сад
Актуелно Нови Сад

ЛОРИСТ: Циркуларна економија – примери добре праксе

Међународни сајам лова и риболова и Сајам екологије одржава се до недеље, 2. октобра, а Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине узео је више него активно учешће. Организоване су конференције, промоције, а за најмлађе је припремљена едукација у виду Рециклажног острва.
Фото: Војводина уживо

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, је у оквиру програма активности током трајања сајма, организовао панел дискусију на тему ”Цируларна економија – примери добре праксе”. На ову тему говорили су, помоћник покрајинског секретара Немања Ерцег и Небојша Врањеш испред Привредне коморе Србије.

Фото: Војводина уживо

Рециклажа и третирање отпада представљају први велики корак у промени начина размишљања привредника и целокупне културне оријентације друштва. Линеарна економија добила је свој супарнички концепт у којем се, уместо кретања материје и енергије у једном смеру, заступа кружно кретање енергије и материје. Такав концепт је познат под називом циркуларна економија (ЦЕ). Укратко, циркуларна економија подразумева кружење материјала и његову поновну употребу, чиме се истовремено користи и драстично мање енергије и воде (у неким случајевима и преко 90%).

Фото: Војводина уживо
Заједнички закључак самог панела, како предавача тако и представника оператера, јесте да имамо довољно знања, а да је приметан недостатак улагања у ову област, и да су потребна већа улагања у сам дизајн производа и прилагођавање индустријских капацитета, као и усклађивање законске регулативе.

Сам дизајн производа је прва карика циркуларне економије. Дат је осврт на недостатак рециклажних острва, како и проблема ИТ отпада.

Ексклузивно, за портал Војводина уживо, помоћник покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине Немања Ерцег, дао је изјаву:

„Улога покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у делу који се тиче циркуларне економије је свакако кроз закон о управљању отпадом и чланове који секретаријат ставља као кључни орган, односно аутономном покрајином Војводине, као централни орган за кординацију.“

Циркуларна економија је свакако последња инстанца у погледу збрињавања отпада, где отпад, уколико је погодан за даљу употребу иде у рецикларне сврхе или уколико није потребно за коначно одлагање.

Тако да , кординацијом са локалним самоуправама кроз издавање дозвола за оператере, свакако вршимо усмеравање у погледу циркуларне економије и постизање циљева, који се постављаљају, не само пред покрајински секретаријат, већ и пред републику Србију у погледу приступних преговора са Европском унијом.

Што се тиче конкурса који спроводи покрајински секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Ми смо ове године имали значајне конкурсе на том пољу и тренутно имамо један који је у току.

Ове године смо поделили средстава за чишћење неколико десетина дивљих депонија. Тако да ћемо у 2021. и 2022. години укупно очистити 60 дивљих депонија. Што је негде 10 – 15 посто на територији целе Војводине. Припремамо конкурс за изградњу трансфер станице јединице локалне самоуправе , како би успоставили регионалне системе за управљање отпадом . И расписали смо јавну набавку за набавку канти и контејнера за локалне самоуправе, како би ојачали сакупљачке центре.

Такодје, покрајински секертаријат интезивно ради са министарством животне средине, на унапређењу законске регулативе.

Законска регулатива, свакако треба да прати токове Европске уније.

И Секретаријат ће у наредном периоду, кроз иницијативе, за измену законске регулативе допринети прилагођавању и хармонизацији прописа са Европско унијом, која ће свакако дати нови подстрек, како цирукалрној економији, а и са друге стране унапређењу стандарда свих чинилаца који се баве животном средином или који на неки начин учествују на уређењу животне средине.

Тако да је то циљ и овог сајма, који је имао задатак да окупи локалне самоуправе и привреду, да кроз принцип циркуларне економије заокружи цео систем и унапреди га уједно, закључио је помоћник покрајинског секретара.

Grad finansira rehabilitaciju 400 najugroženijih penzionera

Преузмите андроид апликацију.