Почетна > Србија
Србија

Кроз програм „Моја прва плата“ прошло 25.000 младих у Србији

Прилику за прво радно искуство кроз програм „Моја прва плата“, који се реализује већ три године, до сада је добило више од 25.000 младих у Србији који су на овај начин дошли до првог запослења.
Фото: Танјуг

Први јавни позив за реализацију овог програма подстицања запошљавања младих објављен је у августу 2020. године када је запослење добило око 7.500 кандидата, други у августу 2021. године са око 8.500 кандидара и трећи у августу 2022. године када је до првог посла дошло 9.387 младих, речено је Танјугу у Националној служби за запошљавање.

Велики број послодаваца се одазвао на позив и огласио позиције за радно ангажовање младих у својим компанијама.

Посматрајући образовну структуру учесника програма, у програм су се укључивали претежно незапослени са средњим образовањем (више од 70 одсто), а незапослени са високим образовањем су имали учешће до 30 одсто.

Поред новчане накнаде коју исплаћује Национална служба, један број послодаваца је искористио могућност исплате додатних средстава кандидатима на оспособљавању.

Пратећи реализацију и ефекте програма утврђено је да учешће у програму има позитивне ефекте на запошљавање младих.

Од укључених полазника програма у 2020. години након завршетка програма, око 50 одсто је добило своје прво запослење, док је код полазника програма из 2021. године за сада тај проценат преко 35 одсто, ефекти се и даље прате и очекује се да ће достићи ниво претходног циклуса.

Један број је засновао радни однос код послодаваца који су их укључили у програм, а остали су засновали радни однос код другог послодавца.

Од броја полазника који су засновали радни однос највећи број је младих са високим образовањем.

Идеја о покретању образовног програма под називом „Моја прва плата“ за незапослене младе настала је у време пандемије Ковида 19 током 2020. године, када је требало брзо и ефикасно одговорити на новонастале потребе на тржишту рада, како ситуације у пословању послодаваца тако и потреба младих незапослених, без радног искуства, који су завршили процес образовања и улазе на тржиште рада.

Осим непостојања законског основа, уједно је и економски неоправдано да се млади који су у процесу стицања диплома у оквиру високог образовања оспособљавају за рад на пословима за које је потребан нижи ниво квалификација.

Први пут један програм је постао доступан заинтересованим послодавцима и незапосленима коришћењем веб портала.

Тиме је постигнута највећа предност програма „Моја прва плата“, а то је висок степен транспарентности и доступности информација и могућности за радно ангажовање младих на територији целокупне Србије.

Информисање, пријављивање, конкурисање, повезивање и друге активности су реализоване кроз понуђена решења електронским путем дизајнирањем сајта и ИТ подршке.

Младима је дата могућност да бирају послове у областима у оквиру или ван своје квалификације.

На тржишту рада је све већи број послова који по својој сложености захтевају кандидате на одређеном нивоу образовања и по својим захтевима нису орјентисани на конкретну струку, већ често захтевају различита знања и вештине из више области образовања и рада.

Ова предност програма дозволила је кандидатима већи избор потенцијалних радних позиција и могућност рада у другим сферама у односу на њихово образовање.

Један од послодаваца, који у последње три године користи програм Моја прва плата Националне службе за запошљавање, јесте и „Тестер-ал“ ДОО из Јагодине.

Послодавац је кроз програма „Моја прва плата“ укупно ангажовао 13 људи, од којих је са седам послодавац засновао радни однос, док су 4 лица тренутно ангажована по програму из 2022. године.

Генерални директор Сања Станимировић је рекла да је подршка државе и Националне службе за запошљавање кроз програм „Моја прва плата“ је од велике важности за њихови компанијуу.

„Јасно конципиран метод обуке и стручног усавршавања младих људи без пословног искуства примењује се кроз наведени програм од самог почетка. Тестер ал доо и трећи пут активно учествује у наведеном програму. Бенефити који се остварују поред финасијске подршке су управо и добра селекција и избор будућих кадрова за компанију. Из досадашњег искуства кроз претходно два завршена програма, показало се као добар метод где је велика већина полазника засновало и радни однос, рела је она.

Како каже, методологија стручног усавршавања и менторски приступ према корисницима програма Моја прва плата омогућује да се млади људи без радног искуства брзо интегришу у пословни свет, прихватајући компанијску културу и професионални кодекс.

„Компанија Тестер-ал доо и ја као генерални директор лично изражавам велику захвалност Националној служби за запошљавање што својим деловањем помаже како у избору и селекцији кандидата, тако и у финансијском смислу“, навела је она.

Лазар Томић, који је након завршеног програма Моја прва плата, засновао радни однос у компанији је рекао да му је програм Националне службе за запошљавање Моја прва плата омогућио да након завршене средње школе заснује радни однос.

„Ментори и остале колеге које су активно учествовале у мојој обуци и стручном усавршавању у многоме су помогли да брже разумем пословни свет и обавезе. Као корисник наведеног програма увидео сам своју шансу да заснујем радни однос у компанији Тестер-ал доо. Овим путем се захваљујем менторима и руководиоцима што су у мени препознали кадар који им је потребан, трудио сам се да савладам вештине рада и брзо се уклопим у тим. Захваљујем Националној служби и на финансијској подршци која ми је пуно значила док је сам програм био активан“, истакао је Томић.

Каже да је након завршеног програма 15.09.2022. засновао радни однос у компанији Тестер-ал доо и да је изузетно задовољан.

EU: Prihvatanje evropskog predloga značilo bi automatsko prihvatanje ZSO

Преузмите андроид апликацију.