Почетна > Нови Сад
Актуелно Нови Сад

„Карловачки дијалог“ на путу да постане пракса

У склопу пројекта „Дијалог за одрживу локалну заједницу”, који Покрет горана Војводине реализује као део програма „Дијалог промена: Подршка реформама кроз сарадњу организација цивилног друштва и јавних власти“ уз помоћ Београдске отворена школе и Делегације Европске уније у Србији, из штампе је изашао други број гласила „Карловачки дијалог”, замишљеног као средство за информисање Карловчана о могућностима њиховог укључивања у доношење одлука на локалном нивоу.
Фото: WikimediaCommons/Manedj

Пројекат је усмерен ка успостављању дијалога, односно сарадње између локалне власти, организација цивилног друштва и грађана Сремских Карловаца ради заједничког учешћа у заштити животне средине и праћења напретка у остваривању циљева одрживог развоја на локалном нивоу.

Други број „Карловачког дијалога” посвећен је Плану развоја Сремских Карловаца за период од 2022. до 2028, чија израда је у току и у којој Покрет горана Војводине има кључну улогу у креирању и предлагању мера за превазилажење проблема у области животне средине. О том документу било је речи и на другом скупу под истим именом „Карловачки дијалог”, одржаном 16. јула, чији идејни творац је такође Покрет горана Војводине с намером да развије културу дијалога власти са грађанима, односно њихову сарадњу подигне на виши ниво.

На том скупу између општине Сремски Калровци и Покрета

горана Војводине склопљен је споразум о сарадњи, што представља редак пример спреге локалне власти и невладиног сектора и у овом случају треба да буде гаранција успеха у деловању за добробит читаве локалне заједнице.

У Покрету горана сматрају да се приоритетни циљеви у области заштите животне средине у Карловцима могу поделити у шест тачака.

Први је да сви становници имају пијаћу воду безбедну по њихово здравље кроз успостављен одржив систем. Као мере за испуњење тог циља наводе реконструкцију водоводне мреже и замену азбестних цеви, заштиту пијаће воде као ресурса, те дефинисање надлежности између локалне самоуправе и јавног предузећа које управља мрежом. Други циљ је да се успостави одржив систем управлања отпадним водама који предвиђа изградњу и реконструкцију фекалне канализационе и атмосферске мреже, те градњу пречистача отпадних вода. Као трећи циљ горани истичу постављање савременог система одрживог управљања отпадом за шта је по њиховом мишљењу пре свега потребно изградити инфраструктуру. Као неизоставну меру да би се достигао тај циљ, они наводе подизање нивоа свести о управљању отпадом, што захтева одређене едукативне радње. Осим тога неопходно је и јачање капацитета комуналног предузећа. Унапређење делатности зоохигијене је такође један од начина за постизање циља.

Свесни ниског нивоа коришћења алтернативних извора енергије, а великог утрошка енергије за грејање и хлађење, горани предлажу развој инфраструктуре за интензивније коришћење обновљивих извора енергије. Усвајање и реализација програма за унапређење термичке заштите јавних објеката и коришћење обновљивих извора у јавном сектору је један од задатака на том путу. Као могуће решење тог проблема горани још предлажу увођење подстицајих мера за домаћинства како би са дрва прешли на употребу обновљивих извора енергије за грејање, те успостављање ефикасног система јавног осветљења.

Као шести циљ наводе успостављање одрживог система заштите животне средине и подршку одрживом коришћењу природних ресурса на територији Карловаца.

У Покрету горана Војводине дијалог виде као један од својих редовних програма који ће се одржавати сваке године на Дан Дунава, као што је то било и ове, када су на Дунавцу окупили велики број суграђана и представника јавног и невладиног сектора. Поред заштите животне средине, на тим скуповима водиће се дијалог и о другим темама значајним за локално становништво.

Inovativni metod suzbijanja komaraca testiran u Novom Sadu

Преузмите андроид апликацију.