Početna > Srbija
Srbija

Grad objavio javni poziv za obuku za poslove komunalnog milicionara

Gradska uprava Beograda objavila je javni poziv za izbor kandidata za zaključenje ugovora o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara, a rok za podnošenje prijava je 15 dana.
komunalni
Foto: Grad Novi Sad

Prijava kandidata počela je juče, a ugovor se zaključuje sa 20 kandidata. Navodi se u javnom pozivu i dodaje da će oni koji budu izabrani biti upućeni na obuku o trošku Gradske uprave.

Nakon uspešno završene obuke kandidati polažu ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog milicionara. Posle čega dobijaju sertifikat.

Kandidat koji uspešno završi obuku ima pravo da učestvuje na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta komunalnog milicionara.

O uslovima koje moraju ispuniti i dokumentaciji koju je potrebno priložiti prilikom prijave. Zainteresovani se mogu informisati u javnom pozivu objavljenom na sajtu Grada Beograda.

Uspešan završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka: Generacija „jun 2022“ (FOTO)

 

Preuzmite android aplikaciju.