Početna > Srbija
Srbija

RC Jagodina: Pojava rutave bube (Tropinota hirta) u zasadima bresaka i nektarine

Na području RC Jagodina zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od sortimenta i ekspozicije terena nalaze u različitim fazama cvetanja.
Foto: Wikimediacommons/Dinesh Valke

Prilikom vizuelnih pregleda zasada, registrovano je prisustvo imaga rutave bube (Tropinota hirta).

Rutava buba (Tropinota hirta) ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu imaga u površinskom sloju zemlje, a u proleće sa porastom temperature izleće i prvo se hrani na korovskim biljkama. Kasnije preleće na cvetove voćaka, hrani se cvetovima, prašnicima i tučkom. Prilikom ishrane lomi prašnike i tučak cvetova, usled čega ne dolazi do zametanja plodova. Najveće štete može da nanese mladim voćnim zasadima.

Preporuka proizvođačima je da obiđu zasade i ako je prisutna rutava buba u velikom broju, pogotovo u mladim zasadima, da preduzmu sledeće nepesticidne mere u cilju smanjenja populacije i moguće štete:

– postavljanje belih ili plavih posuda sa vodom uz dodavanje mirisnih atraktanata (negro bombone, cimet, anis..). Posude treba postaviti po obodu, a manji broj i unutar zasada,

– zakorovljavanje voćnjaka do precvetavanja je takođe korisna mera, da bi se rutava buba hranila na cvetovima korova.

U vreme cvetanja voćaka zabranjena je upotreba insekticida!

RC Ruma: Pojava repine pipe na starim repištima

 

Preuzmite android aplikaciju.