Почетна > Нови Сад

Зелени град Нови Сад

Унапређење животне средине у Новом Саду – у шта ће се улагати у овој години?

Унапређење животне средине у нашем граду и ове године је тема вредне пажње, будући да је Градоначелник Града Нови Сада, по прибављеној сагласности Министарства заштите животне средине, донео Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2023. годину.
Фото: Градске инфо
Буџетским фондом за заштиту животне средине Града Новог Сада у овој години опредељена су средства у износу од преко 420 милиона динара.

Са циљем свеобухватног унапређење животне средине у нашем граду, ова средства биће распоређена на 27 програмских активности.

И у овој години, биће настављене програмске активности праћења квалитета ваздуха и праћење стања аерополена на територији града. У односу на прошлу годину, средства за ове активности увећана су укупно за око 800 хиљада динара. Праћења стања биће реализована у складу са програмима контроле.

Подстицање коришћења бицикла као еколошки прихватљивог транспорта биће промовисано и ове године, и за ову сврху опредељен је идентичан износ као и у 2022. години. Чак 20 милиона динара биће коришћено у ову сврху, за субвенционисање набавке бицикала за Новосађане.

У 2023. години отпочеће прва фаза развоја мониторинга ваздуха путем иновационих технологија и напредних метода за обраду података коришћењем вештачке интелигенције. Циљ ове активности је у унапређењу система за контролу ваздуха у нашем граду, и у ту сврху опредељено је 70 милиона динара.

Како би се створили услови за брзе интервенције и мере заштите ваздуха у нашем граду, из Буџетског фонда ће се улагати и у израду студије за утврђивање осетљивих зона у граду.

Као и прошле године, настављају се активности чишћења и санирања јавних површина, уклањања дивљих депонија, као и набавке контејнера за примарну сепарацију.

Са циљем унапређења система управљања отпадом, и увођења могућности његове поновне употребе као ресурса, уводи се програмска активност Имплеметације циркуларне економије коришћењем loT технологије, за шта је издвојено седам милиона динара.

За набавку и постављање „Рецикломата“ за сакупљање ПЕТ амбалаже, алуминијумских лименки, тетра пак-а, издвојено је четири милиона.

Фото: Градске инфо
За унапређење зеленила у граду, кроз садњу новог дрвећа, шибља, травњака, али и уклањање болесних, старих и оштећених стабала, биће издвојено 130 милиона динара.

Још једна мера у истом циљу,  ради повећања зеленила у граду, али и подизања свести о значају заштите животне средине у граду, спроводиће се кроз програмску активност Покретне шуме. Заправо, ради се о великој планској садњи дрвећа у жардињерама, путем којих се планира формирање „покретне шуме“.

Ради ефикаснијег планирања и контроле радова на одржавању зелених површина, у овој години планирано је три милиона динара за формирање базе података за катастар зелених површина.

Будући да ће наш град добити чак три нове зелене површине, у ту сврху је планирано око 20 милиона динара. Од тог износа највећи део ће бити опредељен за израду пројектно-техничке документације на реконструкцију, опремање и уређење „Универзитетског парка“ и „Парка код Спенса“. За контролу документације за изградњу велелепне Ботаничке баште издвојено је око два милиона динара.

Праћење еколошког и хемијског статуса вода на територији Града, као и праћење нивоа буке, остали су у фокусу Града, будући да су се ове битне мере поново нашле на списку програмских активности.

Како је познато нашим грађанима, у 2021. години изграђено је компостно поље у Новом Саду за зелени отпад са јавних зелених површина, као прво такво у Републици Србији. Сврха компостилишта је првенствено у производњи компоста који се користи као квалитетно органско ђубриво. Поред тога, у одређеној мери оно доприноси и смањењу емисије гасова са ефектом стаклене баште.

Како би се тај допринос сагледао у потпуности, планирана је у 2023. години активност са циљем анализе угљеничног отиска компостног поља зеленог отпада, односно мерења смањење штетних гасова захваљујући изградњи компостног поља. За ту сврху извдојено је око седам милиона динара.

Novosađani predlagali, Grad usvojio – koji predlozi građana sa platforme „TvojGrad“ su zaživeli?

Преузмите андроид апликацију.