Почетна > Зелени град

Зелени град Нови Сад

Зелена столица – нови механизам заштите животне средине у Новом Саду (ВИДЕО)

Полазећи од значаја сарадње доносиоца одлука са цивилним сектором и јавношћу, Град Нови Сад је образовао „Зелену столицу“, као механизам који треба да обезбеди континуирано и координисано учешће удружења грађана која се на територији Града баве питањима животне средине.

Чланови „Зелене столице“ који активно учествују у раду Савета за заштиту животне средине Скупштине Града, сматрају да треба да се осврнемомо на садржину Генералног урбанистичког плана града Новог Сада до 2030. године, његову одрживу компоненту и усаглашеност са прописима из области заштите животне средине.

Фото: Војводина уживо

Увид у овај документ и могућност усаглашавања ставова по питању одређених решења је био омогућен свима заинтересованима, на различите начине, не само током јавног увида и јавне расправе, већ и током његове припреме. Један од начина за изражавање ставова и конструктивне дискусије по питању овог документа је био могућ и путем обраћања удружењима-чланицама „Зелене столице“ која су у више наврата дискутовала на ову тему.

Кроз презентацију и појашњење решења датих у Плану, јасно је уочен концепт развоја Града Новог Сада као савременог града без искључивих решења, већ прилагодљивих и применљивих а свакако заснованих на принципима одрживог развоја. У складу са тим, уведени су строжи критеријуми у односу на индекс изграђености који не може бити већи од 50%, обавезна паркинг места и повећање обавезног процента зеленила на парцелама за изградњу где 60% зеленила на парцели мора бити високо зеленило.

Посебно треба истаћи да је планирано повећање јавних зелених површина за преко 450 На, а утврђена је и обавеза да се у изради планских докумената нижег реда, прецизно дефинише и процентуално учешће високог и средње високог дрвећа и осталог зеленила.
Фото: Градске инфо

Уведена је нова категорија становања која подразумева еко становање са утврђеним смерницама за примену одрживе изградње и коришћење обновљивих извора енергије, интеграцију са биодиверзитетом и применом новихтехнологија у изградњи како објеката тако и инфраструктуре. Планирано је повећање пешачкихзона на 43,5 ћа и бициклистичких стаза на 300 км (што је 3 пута више у односу на тренутно стање). Планирана изградња нових мостова, уз поштовање принципа одрживог развоја и очувања и унапређења животне средине, свакако доприноси развоју Града Новог Сада у складу са савременим принципима живљења.

Узимајући у обзир све наведено, чланови „Зелене столице“  да је Генерални урбанистички план града Новог Сада заслужио високу оцену у погледу поштовања начела одрживог развоја и заштите природних ресурса као и побољшање квалитета живота свих Новосађана, те да није заслужио негативну поруку коју су послали појединци неспремни за конструктивни дијалог и сарадњу за добробит садашњих и будућих генерација грађана Новог Сада.

Koja mesta u okolini Novog Sada su najpogodnija za „miran život“? (drugi deo)

Преузмите андроид апликацију.