Почетна > Србија
Србија

Виши суд о банкарским споровима

Виши суд у Новом Саду у Годишњем извештају о раду који је достављен медијима, појаснио је своје поступање у тзв. банкарским споровима након допуне става Врховног касационог суда (ВКС) 16. септембра 2021. године у односу на став из 2018. године, који је изазвао негодовање адвокатуре.
Фото: Pixabay/QuinceCreative

У допуњем ставу ВКС појашњено је да банке нису дужне да доказују структуру трошкова обраде кредита, што како наводи новосадски Виши суд, значи да банке нису дужне да доказују своје стварне трошкове везане за обраду захтева, у смислу материјалних трошкова које је банка имала приликом прикупљања документације, као што су трошкови папира, фотокопирања, утрошеног времена службеника приликом обраде кредитног захтева и слично.

Ова допуна става Грађанског одељења ВКС је утицала и на одлуке другостепених већа Вишег суда у Новом Саду, које се сада више не заснивају на ставу да су одредбе уговора о накнади на име обраде захтева ништаве, уколико банке не докажу структуру самог трошка, навео је суд.

Медутим, нагласио је да нема типизираних спорова и да се не може рећи да другостепени судови сада одлучују на јединствен начин у свим овим предметима.

„Сваки предмет је специфичан и постоји заиста велика разноликост у погледу чињеницних тврдњи на којима грађани заснивају своје захтеве и изведених и прихваћених доказа, па тако и одлуке судова зависе од стања у списма предмета и утврђених чињеница“, навео је суд у извештају.

Према ставу ВКС, како наводи Виши суд у Новом Саду, ништавост одредаба уговора о трошковима обраде кредитних захтева постоји у сваком оном случају када кориснику кредита у уговорној фази није достављена писана понуда са означеном висином трошкова кредита, затим када му је писана понуда достављена, али тако да опредељени трошкови кредита нису истовремено приказани и кроз ефективну каматну стопу и када се утврди да је плаћањем овог трошка дошло до двоструке наплате.

У свим овим случајевима судови и даље налазе да су основани тужбе и захтеви грађана за утврђење ништавости одредаба уговора о кредиту које се односе на накнаде на име трошкова обраде кредита и доносе пресуде којима усвајају такве захтеве.

Са друге стране, у ситуацији када банке докажу да су приликом закључења уговора испуниле све наведене услове, суд такве захтеве одбија, наводи се у извештају Вишег суда у Новом саду.

Овај суд појашњава да у овим предметима поступа као другостепени суд у поступцима по изјављеним жалбама на пресуде основних судова са територије његове надлежности.

Највећи број нових предмета по жалби који су остали нерешени у току 2021. године пред Вишим судом у Новом Саду односи се управо на спорове грађана против банака, а реч је о 27.392 предмета.

Обзиром да је реч о споровима мале вредности, одлуке Вишег суда у Новом Саду су коначне (правоснажне), што, како појашњава суд, значи да против ових одлука више није могуће пред судовима више инстанце преиспитивати законитост и правилност, осим у изузетним случајевима када Врховни касациони суд дозволи изјављивање ревизије због уједначавања правне праксе.

Допуна става изазвала је неговодвање адвокатуре, а један део адвоката је због тога за потпуну обуставу рада док се не уреди јединствено поступање судова у банкарским споровима ради правне сигурности.

Brnabić: Otvaranje Centra za 4. industrijsku revoluciju u Beogradu

 

Преузмите андроид апликацију.