Почетна > Србија
Србија

Усвојена нова уредба у циљу побољшања квалитета ваздуха

Министарка заштите животне средине Ирена Вујовић изјавила је данас да су на седници Владе Србије усвојене измене и допуне Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух, којом су, у циљу унапређења квалитета ваздуха, први пут обухваћени објекти чија делатност има утицај на загађење ваздуха.
Фото: PrtSc/B92/YouTube

Вујовић је истакла да је бољи квалитет ваздуха и за Владу Србије и за министарство које води апсолутни приоритет и да су због тога поједине одредбе тог документа унапређене како би се ефикасније решавао проблем аерозагађења.

,,Будући да се велики број притужби грађана односи на правна лица, односно мала постројења која су извор загађења, у складу са изменама уредбе контрола тих објеката ће бити у надлежности инспекције за заштиту животне средине“, рекла је Вујовић, а саопштено из Министарства.

Према њеним речима, новом уредбом је предвиђено да се емисије загађујућих материја мере и у постројењима за сагоревање чија снага је мања од 8 kWth, ако користе течна и гасовита горива, односно и када је мања од 50 kWth, за постројења која користе чврста горива.

Уредбом ће бити обухваћена и постројења за директно грејање, сушење или други начин обраде предмета и материјала, попут пећи за поновно загревање или за термичку обраду.

Новим прописом добиће се и подаци о укупном учешћу малих загађивача, јер ће и они бити предмет периодичног мерења и извештавања, додала је Вујовић.

,,Кроз предложене измене, мали загађивачи ће ући у систем контроле и извештавања, чиме ће се у периоду од три године од почетка примене уредбе добити прецизни подаци о броју субјеката, обвезницима извештавања, у зависности од тога коју врсту горива користе, да ли имају спроведене техничке мере и да ли и колико прекорачују граничне вредности емисије“, рекла је Вујовић.

Она је додала да ће применом уредбе, Агенција за заштиту животне средине прећи на електронско извештавање ка Националном регистру извора загађивања, те да више неће имати обавезу да прикупља папирну форму образаца и њихово слање поштом чиме се смањују трошкови извештавања.