Почетна > Нови Сад

Актуелно Нови Сад

Уређење корита Роковог потока

У току је уређење Роковиог потока у Петроварадину.
Фото: угзинс

Овим радовима омогућиће се боље одвођење атмосферских вода, а самим тим и предупредити евентуална изливања.

Роков поток спада у групу бујичних вода и за кратко време може направити веће проблеме. Поток је дуго година био један од горућих проблема у Петроварадину, тако да ће и ова санација бити од великог значаја за околна домаћинства.

Фото: угзинс

Велики проблем су представљали несавесни грађани који су корито потока користили за одлагање смећа и крупног отпада, па је током већих киша долазило до изливања. Град је још 2014. године уложио значајне напоре у рашчишћавању Роковог потока, а његово одржавање наставља се и данас.

Фото: угзинс

Монтажом армирано-бетонских каналитета и бетонирањем корита потока омогућиће се бољи проток воде и спречиће се појава испирања земљишта које би директно угрозило сигурност домаћинстава, с обзиром на то да су многобројне парцеле и приватне куће лоциране на самом потоку.