Уређење блоковске површине у насељу Сателит

Урбана трансформација насеља Сателит и изградња објеката вишепородичног становања захтева и уређење заједничких блоковских површина, карактеристичног и препознатљивог идентитета за Ново насеље. Концепт уређења блоковских површина подразумева амбијентално уклапање у урбано окружење и задовољавање свакодневних потреба становника и корисника јавног простора. У том смислу планирано је да се простор озелени и опреми урбаним мобилијаром у … Настави са читањем Уређење блоковске површине у насељу Сателит