Почетна > Нови Сад

Актуелно Нови Сад

Уређење блоковске површине у насељу Сателит

Урбана трансформација насеља Сателит и изградња објеката вишепородичног становања захтева и уређење заједничких блоковских површина, карактеристичног и препознатљивог идентитета за Ново насеље.
Фото: УГЗИНС

Концепт уређења блоковских површина подразумева амбијентално уклапање у урбано окружење и задовољавање свакодневних потреба становника и корисника јавног простора. У том смислу планирано је да се простор озелени и опреми урбаним мобилијаром у функцији одмора, рекреације и игре деце.

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције започела је радове на уређењу блока оивиченог улицама Бате Бркића и Анђе Ранковић.
Фото: УГЗИНС

Оно што ће нарочито допринети функционалности и подизању квалитета живљења у овом делу насеља Сателит јесу садржаји намењени најмлађој популацији. На разнобојној подлози од тартана биће постављено 7 различитих типова реквизита за игру – две клацкалице, љуљашка са седалицом за бебе, љуљашка са два седишта, две њихалице, кула за пењање, мултифункционална композиција са две куле са тобоганом и мостићем, за децу од 1 до 4 године, као и композиција са једном кулом са тобоганом и зидом за пењање, за децу старијег узраста. Ради што безбеднијег и безбрижнијег боравка деце на овом простору, игралиште ће бити ограђено жичаним панелима, са три једнокрилне капије.

На предметном простору предвиђене су и пешачке комуникације у виду уградње бетонских плоча са ивичњацима, што ће омогућити приступ дечијем игралишту.

Адекватно одводњавање и спречавање да се атмосферска вода задржава на пешачким стазама и игралишту биће омогућено изградњом 6 сливника и сливничке везе у дужини од 100м.

Целокупан простор биће употпуњен постављањем урбаног мобилијара који чини 8 клупа и 4 корпе за отпатке.

По завршетку наведених радова, ЈКП „Градско зеленило“ реализоваће хортикултурно уређење овог блока, у смислу формирања травнатих површина и садње одговарајућих облика зеленила.

Рок за реализацију радова на уређењу блока Бате Бркића износи 120 календарских дана, а вредност инвестиције је 19,8 милиона динара.

Besplatna pripremna nastava na Poljoprivrednom fakultetu

 

Преузмите андроид апликацију.