Почетна > Нови Сад
Актуелно Нови Сад

У Новом Саду до 2030. године оазе природе биће заштићене?

План лажних еко-активиста који последњих дана протестују у Новом Саду, наводно због очувања Шордоша, Дунавца и Каменичке аде, а заправо желе да онемогуће да актуелна градска власт, између осталог, спроведе визију развоја града која је уцртна још пре 70 година, недвосмислено је усмерен против самог града и његових становника, оцена је стручне јавности.
Фото: Градске инфо

Чак 32 надлежне институције послале своја мишљена о утицају ГУП на животну средину.

Са друге стране, ЈП “Урбанизам” негира у потпуности да постоји наводно уништавање станишта на подручју Новог Сада због предложене изградње инфраструктурних објеката.

Детаљна елаборација на 26 страна

Наиме, директор ЈП “Урбанизма” Душан Миладиновић у свом изјашњењу од 19. маја на читавих 26 страна елаборира ставку по ставку и недвосмислено утврђује да је нови ГУП, и све што он превиђа, потпуно на корист Новог Сада, његових грађана, као и даљег развоја града. НС Уживо ће у овој анализи објавити најзначајније.

Тако одмах на почетку побија ставку 1 жалбе наводних еколога.

“У тачки 1 предметне жалбе, подносилац жалбе наводи да се драстично нарушавају услови станишта заштићених врста флоре и фауне на подручјима Каменичке аде, Дунавца и Шодроша. Ова констатација апсолутно није тачна. Приликом израде ГУП-а до 2030, ЈП “Урбанизам” је исходовао услове од надлежног Покрајинског завода за зашиту природе и у потпуности их уградио у план. По први пут ово подручје је дефинисано као станиште заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног значаја”, наводи директор Миладиновић.

“Еколозима” смета градња преко потребног четвртог моста, стручњаци шокирани. Мост уцртан у планове од 1951. године

Предмет жалбе била је и изградња новог моста у продужетку Булевара Европе, иако је реч о преко потребном објекту са обе стране Дунава. Изградња овог четвртог моста, иначе, представља кључни део новог Генерално-урбанистичког плана, налази у истом документу од пре више од 70 година! И не само у том!

Тако је мост у продужетку Булевара Европе планиран по урбанистичким плановима 1951. године.

“Од тада се налази у свим планским документима који су се бавили овим простором. Поред ГУП, овај мост је планиран и у просторном плану Новог Сада из 2012. Такође, овај мост се планира и у Уредби о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене међународног водног пута Е80 – Дунав”, прецизира Миладиновић и закључује да град Нови сад већ 70 година непрекидно планира и жели да изгради тај мост.

Фото: ЈП „Урбанизам“

Миладиновић каже да су приликом доношења сваког од тих планова, рађене саобраћајне студије и анализе и сваки пут је потврђена оправданост изградње овог моста, па је то потврђено и у предложеном ГУП до 2030.

“За мост је добијена и сагласност Покрајинског завода за заштиту природе”, наводи се у изјашњењу.

Први пут дефинисано заштићено станиште, Нови Сад се већ кејом и Штрандом спустио на реку

Стручњаци из “Урбанизма” тврде да примедбе наводних еко организација једноствно нису тачне, уз образложење да новим ГУП-ом први пут у планској документацији подручје Каменичке аде, Дунавца и Шодроша дефинише као станиште заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног значаја. Каменичка ада, са ознаком НСА22а, Рибарско острво са ознаком НСА22б (погледати слику).

Миладиновић апострофира да је јако важно позитивно мишљење Покрајинског завода за заштиту природе.

“Стратешки циљ у свим Генерално урабнистичким плановима Новог Сада за претходних 50 година треба да остане година је излазак на реку. То је на неки начин и остварено Београдским кејом, купалишту Штранд и Универзитетским комплексом, као и изградњом шеталишта уз Дунав.”

Туристички, еколошки и ветрозаштитни појас

Међутим, прекинути контакт с обалом у делу некадашње индустријске зоне и касарне речне флотиле, неуређењем Каменичке аде и Рибарског острва указују да излазак на реку треба да остане визија просторног развоја, као еколошка, урбанистичка, економска и социјална ревитализација Града. Наводи се да неуређењем ових области услед повећања водостаја може доћи до плављења.

Подручје Каменичке аде је у свим претходним урбанистичким плановима из 1963. 1974 и 1985 дефинисано као грађевинско подручје са различитим наменама, да би се касније анализама утврдило да би овај простор треба концептуачно другачије користити. Од самог почетка организованог планирања града овај простор третиран је као површина за туристичко спортско рекреативни намене али и као еколошки и ветрозаштитни комплекс.

Бројна ометња, паљење пиротехничких средстава…

Подсетимо, цео поступак представљања новосадског ГУП-а пратила су ометања и блокирања рада јавних седница управо од стране тих наводних еколога. Тада нису презали ни да користе пиротехничка средства урлали, дували у пиштаљке, директора “Урбанизма” полили водом, на све начине покушавали да спрече њихов рад, буквално тероришући чланове Комсије за планове.

Новим ГУП 2030. урађење две хидролошке студије

Осим података из табеле који јасно показују да се новим ГУП-ом Новог Сада до 2030. године предвиђено много мање садржаја него оним из 2000. и 2003. године, планом који је важио до 2021. године за подручје „Каменичке аде“ није рађења хидролошка студија, док је планом 2030. урађење две.

У новом Генералном урбанистичком плану Новог Сада до 2030. Каменичка ада и Рибарско острво постају зелена оаза као станиште заштићених врста.

Подсетимо, самозвани еко- активисти из иницијатива ОСНА-е, Екостраже и “Дунавац Шодрош” најавили су да ће се окупљати и стражарити у сменама како би спречили сечу шуме на Шодрошу за потребе изградње новог моста у продужетку Булевара Европе.

Ево које су хидролошке студије урађене

Стручњаци из Урбанизма у циљу заштите од плављења и одбране од поплава урађене су две хидролошке студије. То су хидролошка студија водотока Дунава коју је израдио АД „Војводина пројект“ и Факултет техничких наука у Новом Саду урађена 2019.године као и студија хидротехничког уређења површинских подземни их вода приобаља на левој обали Дунава у зони Каменичке Аде и Рибарског острва коју је израдио институт „Јарослав Черни“ 2021.

Оно што су студије показале је да доградња прве одбрамбене линије имати негативних утицаја на водни режим Дунава. Како су истакли, доградњом постојеће одбрамбене линије изградње веслачке стазе водни режим ће се побољшати на целом овом подручју. Доградњом нове одбрамбене линије водене површине ће се повећати са садашњих 20 хектара на 29.

Каменичка ада није природна противплавна заштита
Фото: Градске инфо

Како се тврди у извештају, у жалби еколога изградњом насипа уклонила природна против пожарна заштита што је потпуно нетачно. Природна протиплавна заштита постоји на другим деловима Дунава, уз природно стрме падине Фрушке горе. Никако се не може рећи да је постојећа Каменичка ада, природна противплавна заштита, реч је о равничарском терену. Стогодишња висока вода у Новом Саду 79,80 м нм, а при њеном наиласку простор Каменичке аде буде поплављен.

Урбанисти истичу да не стоји теза еколога да је Рибарско острво споменик природе, што је како наводе потпуно нетачна информација. Такође урбанисти чврсто стоје при становишту да неће доћи до нестанка биљних и животињских врста.Урађења је Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину.

Жалба писана пре него могућности увида у планска докемента

Као закључак у Изјашњењу урбанисти и директор Миладиновић истичу чињеницу да је жалба НВО „Свет и Дунав“ поднета Бернској комисији 29.12.2021., а да су ГУП Новог Сада до 2030. и Стратешка процена утицаја на животну средину, стављени на јавни увид 28.12. 2021. Закључак је урбаниста да је жалба писана пре него што је било могуће извршити увид у планска решења и да она управо зато има пуно нетачних и неистинитих навода.

Колико је, заправо, овај мост неопходан, можда набоље потврђују тврдње руководиоца израде Студије смарт плана за Град Нови Сад, проф. др Вука Богдановића.

“Новом Саду три моста нису довољна, ако се узму у обзир статистички подаци од прошле године који показују да град има преко 350.000 становника и око 120.000 регистрованих возила”, навео је професор Богдановић.


Učesnici protesta zbog usvajanja GUP-a nisu nikakvi mirni građani, već divljaci i nasilnici (VIDEO)

Преузмите андроид апликацију.