Почетна > Нови Сад

Актуелно Нови Сад

„Тржница“ одабрала пројектанте: Уместо Најлона, планирана нова модерна пијаца

На месту садашњег Најлона, на простору између Темеринске и Приморске улице, планирана је нова савремена пијаца, а ЈКП „Тржница” недавно је одабрала пројектанте тог комплекса.
Фото: Градске инфо

Израда пројектно-техничке документације, што подразумева идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу, извођачки пројекат, али и исхододовање грађевинске дозволе, поверена је фирмама АГ Институт ДОО и “Хаус” ДОО из Новог Сада, с тим да ће уговор, вредан 14.736.000 динара, с ПДВ-ом, бити закључен на годину дана.

Градња модерне пијаце, с неопходном инфраструктуром и санитарним просторима, планирана је на парцели површине 30.518 метара квадратних, где се тренутно налазе тезге с надстрешницама. Предвиђен је комплекс површине око 6.000 квадрата, од чега је површина објекта око 2.000 квадратих метара, односно око 4.000 „зелена пијаца” с отвореном надстрешницом. Нова зграда ће имати приземље и највише један спрат (П+1), а партерно уређење планирано је на око 1.000 квадрата.

Простор на ком је предвиђена нова пијаца, окружен је зонама вишепородичног становања, па би новопројектоване садржаје требало уклопити у окружење, не само инфраструктурно већ и архитектонским изгледом. Осим тога, број улаза би требало прилагодити просторној и функционалној организацији, те обезбедити најмање два пешачка улаза у објекат, али и осмислити одговарајуће улазне капије и принцип брендирања и информисања.

„Отворени простор не мора бити ограђен, те може бити дефинисан елементима урбаног мобилијара или функционално, као и визуелно препознатљив”, објашњено је у пројектном задатку. Нова пијаца ће имати пет целина, за продајни простор (пијачне тезге и продајна места), пословне просторе, санитарне, техничке и управне просторије.

Продајни простор у објекту предвиђен је за излагање и дистрибуцију некварљиве робе, воћа и поврћа, занатских, техничких и производа домаће радиности, као и цвећа и гардеробе. Та функционална целина, у зависности од сродности изложених производа, може бити подељена по зонама. Тип тезги и њихова просторна организација требало би да обезбеди што већи број продајних јединица.

„Приликом пројектовања би требало обратити пажњу на комфор купаца и продаваца, те здраво и технолошки исправно излагање производа, прегледно нумерисање пијачних места, истицање броја тезги и назива излагача, због чега је неопходно осмислити најрационалнију модуларну пијачну тезгу која се умножава и задовољава услове функционалности и визуелну допадљивост. Простори између тезги треба да буду такви да обезбеде фреквентну комуникацију корисника и несметано обављање делатности, као и лако коришћење свих доступних садржаја“, наведено је

у пројектном задатку ЈКП „Тржнице”.

Блок с пословним просторима планиран је као засебна целина, коју ће формирати „модуларне јединице”, а њихово линијско постављање ће, како је објашњено, омогућити пружање услуга на две стране. Продајно место представља затворену целину, с тим да трговац може продавати робу унутар моделарног концепта у оквиру пијаце, као и пролазницима, који би приступали с јавне површине, без уласка у објекат тржнице. Технички блок је намењен искључиво за одлагање и складиштење опреме за чишћење и одржавање хигијене у објекту, али је ту предвиђена и техничка соба за инсталације, с засебним улазом.

У просторијама за управу налазиће се канцеларије за запослене и просторије за евентуални боравак Комуналних инспектора. Ту је планиран и простор за јавну вагу, заплену и друге комуналне потребе, које су неоходне за несметано функционисање и обављање свих делатности управе.

Na FTN-u održano takmičenje „Charger in a day“

Преузмите андроид апликацију.