Почетна > Нови Сад
Актуелно Нови Сад

Данас измене у саобраћају у улици Марка Краљевића због изградње нове инфраструктуре

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције у четвртак, 3.11.2022. године, почиње радове на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Краљевића Марка, на деоници од Булевара краља Петра Првог до Булевара Јаше Томића у Новом Саду.
Фото: ugzins

Због извођења радова на канализационом колектору, од сутра ће доћи до редукције саобраћаја у зони раскрснице Улица Краљевића Марка – Булевар Јаше Томића, тако да ће се саобраћај одвијати двосмерно у једној коловозној траци.

Постојећи коловозни застор у Улици Краљевића Марка је у лошем стању и не задовољава тренутне саобраћајне захтеве у погледу безбедног одвијања саобраћаја. Оштећења коловоза манифестују се мрежастим пукотинама, подужним и попречним пукотинама и ударним рупама те је предвиђено уклањање комплетне коловозне конструкције, након чега ће се приступити изградњи новог коловоза, ширине 5,5 метара и укупне дужине 475 метара.

Поред ових радова, пројектом је предвиђено и рушење постојећих, те изградња 102 нова паркинг места за путничка возила, са управном шемом паркирања, као и изградња нових пешачких стаза са обе стране саобраћајнице. Такође, предвиђено је и рушење постојећих и изградња нових колских улаза, као и изградња вертикалне препреке на пешачким прелазима и прелазима за бициклисте.

Постојећа застарела канализациона мрежа у Улици Краљевића Марка ће бити реконструисана. Предвиђена је изградња 50 нових сливника, док ће стари сливници бити уклоњени. Површинске воде са коловоза и  паркинг простора биће одвођене до места прихватања (сливника), а затим у систем атмосферске канализације.

Пројектом је предвиђена демонтажа целокупног постојећег јавног осветљења у улици, те постављања нових 16 стубова, висине 8 метара, са ЛЕД светиљкама.

С обзиром на то да ће се радови, између осталог, одвијати и на парцели на којој се налази споменик културе, на адреси Улица Краљевића Марка 37, биће предузете све мере за интегрално очување споменика. Такође, биће задржане и заштићене постојеће старије саднице и одрасло дрвеће које се налази у уличном коридору.

Вредност инвестиције је 115 милиона динара, а рок за завршетак 210 календарских дана.

Футошка Купусијада мења трасе линија 53 и 55

Преузмите андроид апликацију.