Почетна > Нови Сад

Актуелно Нови Сад

Стара барутана Петроварадинске тврђаве постаје вртић, Мишелук добија и нови дом пензионера (ФОТО)

Мишелук на споју са Сремском Каменицом у будућности биће богатији за неколико објеката вишепородичног и породичног становања, а у плану су и дом пензионера, предшколска установа и зелена пијаца.
Фото: PrtSc/geosrbija.rs

На сајту ЈП „Урбанизам“ на раном јавном увиду нашао се концептуални оквир измена и допуна плана детаљне регулације Мишелука 2 у Новом Саду.

Једна од обухваћених парцела део је комплекса напуштене касарне, који није неопходан за функционисање Војске Србије, па се након решавања имовинско-правних односа предвиђа промена намене овог локалитета.
Фото: PrtSc/geosrbija.rs

У ужем појасу уз Институтски пут планира се вишеспратно становање, док ће у позадини бити уређена зелена површина, а остатак простора планиран је за комплекс предшколске установе.

„Унутар комплекса планираног за предшколску установу налази се објекат старе барутане, који ужива статус претходне заштите, као вредан пример техничког наслеђа. Планира се његова реконструкција и промена намене у објекат за боравак деце, а у складу са условима заштите споменика културе“, наводи се у документу.

У питању је барутана која се налази са западне стране улице Николе Вујића, а са друге стране у продужетку неименоване улице Мишелук 5.

Више о пет барутана Петроварадинске тврђаве које се још увек налазе у околини Новог Сада писали смо у ранијем тексту.

У јужном делу целине предвиђа се изградња комплекса дома за старе.

„Овај комплекс, заједно са још једним планираним на Мишелуку 3, задовољиће потребе за овим видом социјалне заштите становника целе сремске стране града“, наводи се у документу.

Поред вишепородичног становања, овим планом предвиђају се и површине за општеградски центар, тачније, културно-трговачко-административног центра са зеленом пијацом и уређеном зеленом површином.

Концептуални оквир измена и допуна плана детаљне регулације Мишелука 2 у Новом Саду на раном јавном увиду је до 14. јуна 2023. године, а свим грађанима доступан је на сајту ЈП „Урбанизам“.


Pet barutana Petrovaradinske tvrđave već dva veka okružuju Novi Sad (VIDEO)

Преузмите андроид апликацију.