Почетна > Нови Сад
Нови Сад НС запошљава

Слободна радна места у Новом Саду ове недеље, 9. мај

Програми и мере активне политике запошљавања које Град спроводи у циљу повећања запослености и смањења незапослености дају одличне резултате, те  Национална служба за запошљавање оглашава следећа радна места за позиције у Новом Саду:
Фото: Градске инфо

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ – 1 извршилац, без обзира на радно искуство

ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР – 1 извршилац, положен стручни испит, лиценца за рад

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – 1 извршилац, положен стручни испит, лиценца за рад, најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК – 1 извршилац, четврти степен стручне спреме, обавезно знање рада на рачунару и познавање електронског пословања, обавезно знање енглеског језика (Б1 ниво)

СТРУГАР – 1 извршилац, трећи степен стручне спреме, обавезно радно искуство

БРАВАР – 1 извршилац, трећи степен стручне спреме, обавезно радно искуство

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР – 1 извршилац, завршена средња медицинска школа-општи смер, положен стручни испит, лиценца за рад

КУВАР – 2 извршиоца, трећи степен стручне спреме, потребно радно искуство

РАДНИК НА ПРИПРЕМИ И ОДМЕРАВАЊУ СИРОВИНА ЗА КОНДИТОРСКУ ИНДУСТРИЈУ – 1 извршилац, трећи степен стручне спреме, без обзира на радно искуство

ИНСТАЛАТЕР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ – 1 извршилац, трећи степен стручне спреме, најмање 1 година радног искуства

ПЕРАЧ АУТОМОБИЛА – 4 извршиоца, без обзира на образовање и радно искуство

Више информација је доступно на сајту Националне службе за запошљавање.

Radna mesta kojima posreduje NSZ između poslodavca i radnika, 5. maj

 

Преузмите андроид апликацију.