Почетна > Нови Сад
Нови Сад НС запошљава

Слободна радна места у Новом Саду ове недеље, 14. новембар

Програми и мере активне политике запошљавања које Град спроводи у циљу повећања запослености и смањења незапослености дају одличне резултате, те  Национална служба за запошљавање оглашава следећа радна места за позиције у Новом Саду.
Фото: Градске инфо

ЧУВАР – 1 извршилац, четврти степен стручне спреме, без обзира на радно искуство

АДВОКАТСКИ ПРИПРАВНИК – 1 извршилац, без радног искуства, обавезно знање рада на рачунару и енглеског језика (Б2) ниво

КОНОБАР – 2 извршиоца, без обзира на стручну спрему и радно искуство

КУВАР – 4 извршиоца, без обзира на ниво стручне спреме, обавезно радно искуство

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ПРИПРАВНИК – 1 извршилац, дипломирани/мастер правник, без обзира на радно искуство

КОМЕРЦИЈАЛИСТА – 1 извршилац, најмање трећи степен стручне спреме, без обзира на радно искуство, обавезно знање рада на рачунару

БИОЛОГ/МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ– 1 извршилац, најмање 1 година радног искутва на пословима у наведеном звању

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР – 2 извршиоца, положен стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства на пословима у струци

ПОМОЋНИ РАДНИК НА ПОСЛОВИМА ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ – 1 извршилац, трећи степен стручне спреме, без обзира на радно искуство, обавезна возачка дозвола Б категорије

ПРОЈЕКТАНТ ЕНТЕРИЈЕРА И НАМЕШТАЈА – 1 извршилац, дипломирани/мастер архитекта, са радним искуством

Више информација је доступно на сајту Националне службе за запошљавање.

Слободна радна места у Новом Саду ове недеље, 7. новембар

 

Преузмите андроид апликацију.